Rysait Macarons

23 Chw

Reit mae na dipyn ohonoch chi wedi gofyn am y rysait ar gyfer y macarons wnes i ddoe, felly dyma fo:

 

Cynhwysion

110g siwgr eisin
60g ground almonds
2 wyn wy (tua 60g), wedi ei heneiddio am 2 ddiwrnod
40g siwgr caster

 

Dull

1. Cyn dechrau da chi angen heneiddio eich wyau am 24-48 awr. Hynny yw gwahanu’r gwyn wy a’u gadael mewn twb gyda chaead allan o’r oergell.

2. Rhowch wizz i’r siwgr eisin a’r alomnds mewn food prcoessor, er mwyn ei falu yn fwy mân nag ydyw yn barod.

3. Mewn bowlen gymysgu fawr, wisgiwch y gwyn wy gyda wisg electrig, tan mae’n dechrau twchu yna ychwanegwch y siwgr caster bob yn dipyn, gan barhau i wisgio tan mae gennych chi meringue sy’n sefyll mewn pigau eithaf meddal – da chi ddim eisiau fo’n rhy stiff. Ar y pwynt yma ychwanegwch unrhyw flas neu liw da chi eisiau.

4. Hidlwch yr almonds a siwgr eisin ar ben y meringue. Yna gan ddefnyddio spatula silicon plygwch y gymysgedd at ei gilydd. Hynny crafwch y spatula o gwmpas y fowlen wedyn ewch a fo nol a blaen drwy’r gymysgedd ychydig o weithiau. Ailadroddwch tan fod popeth wedi cymysgu a’r meringue yn llifo fel lafa. Ond byddwch yn ofalus i beidio â gor-gymysgu, neu fe fyddwch chi’n colli’r holl aer da chi wedi gweithio mor galed i gael fewn i’r wyau na!

5. Paratowch ddwy baking sheet gyda phapur greasproof (tip bach da ydi rhoi blob o’r gymysgedd ar bob cornel er mwyn sicrhau bod y papur yn sticio i’r baking sheet.)

6. Gan ddefnyddio bag peipio gyda phen crwn eithaf mawr (dwi’n tueddu i ddefnyddio rhai disposable, ddim yn dda i’r amgylchedd ond lot llai o lanast!) peipiwch blobs bach crwn tua maint ceiniog dwy bunt. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gadael digon o le rhwng pob un, achos fe fydden  nhw’n gwasgaru rhywfaint.

7. Nawr mae hyn yn mynd i swnio bach yn frawychus, ond codwch y baking sheet a’i daro yn reit galed yn erbyn y bwrdd. Mae angen gwneud hyn er mwyn cael gwared ag unrhyw swigod mawr – dylai popeth aros yn ei le, yn enwedig os da chi wedi gludo’r papur i’r baking sheet.

8. Mae angen eu gadael nawr am ryw 30 munud i awr fel eu bod nhw’n sychu allan, a dydyn nhw ddim yn teimlo yn stici wrth eu cyffwrdd. Mae hwn yn gam pwysig oherwydd dyna  sy’n sicrhau eu bod nhw’n codi yn iawn.

9. Yn y cyfamser cynheswch y popty i 150C neu 130C os oes gennych chi bopty ffan a choginiwch am 12-18 munud. Mae’n dibynnu ar eu maint, ond roedd rhyw 15 munud yn iawn i fi. Da chi ddim isio eu coginio gormod, ond da chi dal isio nhw i fod yn eithaf gooey yn y canol.

10. Gadewch nhw i oeri yn llwyr cyn ceisio eu tynnu oddi ar y papur. Ond unwaith maen nhw wedi oeri fe ddylen nhw ddod i ffwrdd yn weddol hawdd, mae defnyddio spatula metal oddi tanyn nhw yn helpu. Dwi hefyd wedi gweld pobol yn argymell gwasgaru ychydig o ddŵr berwedig ar y papur fel eu bod nhw’n stemio i ffwrdd ond, doeddwn i’m yn gweld yr angen.

11. Da chi nawr yn barod i’w llenwi efo eisin menyn gydag unrhyw flas da chi eisiau, neu ganache siocled. Fe wnes i bach o gymysgedd o’r ddau, eisin menyn efo siocled gwyn wedi’i doddi ynddo. Sori ond does gennai ddim rysait gan bo fi wedi’i wneud i fyny yn y fan a’r lle.

12. Mae macarons yn tueddu i ddod mewn lliwiau reit llachar felly dwi’n ffeindio mai’r math gorau o liw ydi’r paste, gan eu bod nhw’n rhoi lliw llawer cryfach na’r rhai na da chi’n eu cael yn yr archfarchnad, a gan mai dim ond ychydig bach da chi ei angen dydio ddim yn teneuo eich cymysgedd. Y ffordd oraf o ddefnyddio’r rhain yw ychydig ar ben cocktail stick a’i gymysgu – mae ychydig bach yn mynd yn bell iawn cofiwch!

13. Peipiwch y gymysgedd ar ochr fflat un o’r macarons a’i wasgu gydag un arall. Mae nhw’n cadw mewn tin am ryw wythnos, ond dwi’m yn gallu dychmygu neb yn eu gadael nhw cyn hired â hynny!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: