Archif | Mawrth, 2011

Brownies a Blondies

27 Maw

Mae diwrnod y gyllideb yn un prysur iawn yn y gwaith, felly nos Fawrth fe benderfynais i goginio rhywbeth fyddai’n cadw ni gyd i fynd drwy’r diwrnod hir. A be well na chocolate brownies i roi sugar hit i bawb. Ond gan fod y cariad yn mynnu fy mod i’n gwneud rhai iddo fo hefyd doedd un batch ddim yn mynd i fod yn ddigon. Ond pam gwneud dau o’r un peth pan allwch chi wneud dwy gacen wahanol. Felly fe wnes i Brownies a Blondies – sef brownies efo siocled gwyn! Yn bersonol y rhai siocled gwyn ydi fy hoff rai i, ond maen nhw’n beryg, dwi’n gallu bwyta llawer gormod ar unwaith! Mae’r rhai siocled tywyll yn gyfoethog iawn ac yn reit drwm a gooey, felly mae’n anodd iawn bwyta cymaint, ond maen nhw’n dal yn hynod flasus!

O lyfr yr hummingbird bakery daw rysáit y blondies a dyma fo:

Cynhwysion

150g siocled gwyn

125g menyn heb halen

150g siwgr caster

2 wy

1½ llwy de o vanilla extract

200g blawd plaen

pinsied o halen

80g cnau pecan weid’u torri yn ddarnau

Dull

1. Cynheswch y popty 170°C neu 150°C ffan.

2. Toddwch y siocled a’r menyn mewn bowlen dros sosban o ddŵr berwedig. Peidiwch â defnyddio bowlen blastig fel y gwnaeth ffrind i mi unwaith a gwnewch yn siŵr nad ydw gwaelod y fowlen yn cyfwrdd a’r dŵr.

3. Unwaith mae’r siocled wedi toddi, tynnwch i ffwrdd o’r gwres ac ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu yn dda.

4. Ychwanegwch yr wyau a’r vanilla a chymysgwch yn reit sydyn rhag i’r wyau ddechrau sgramblo!

5. Hidlwch y blawd a’r halen a phlygwch i mewn i’r gymysgedd. Yna ychwanegwch y cnau.

6. Rhowch bapur greasproof ar waelod tun tua 23 x 23 x 5cm a thywalltwch y gymysgedd fewn i’r tun a’i bobi am 35-40 munud.

7. Gadewch i oeri yn y tun, cyn ceisio eu torri.

Nawr am y brownies. Dwi’m yn siŵr o ble ddaeth y rysáit yma, rhywbeth dwi wedi’i weld ar we rhywben siŵr o fod. Ond fel y dywedais i mae’n gwneud brownies gooey iawn a hynod gyfoethog, perffaith fel pwdin efo hufen ia a dweud y gwir. Gan mai’r siocled yw seren y sioe fan hyn, plîs peidiwch â defnyddio rhyw siocled rhad, a pheidiwch byth a defnyddio’r stwff yna maen nhw’n ei alw yn siocled coginio (wir be ydio?). Mae angen i’r siocled fod yn 70% cocoa solids a dwi’n tueddu i ddefnyddio green and blacks, a lwcus i fi roedden nhw ar 3 for 2 yn Sainsburys wythnos diwethaf!

Cynhwysion

300g siwgr caster euraidd
250g menyn
250g siocled (70% cocoa solids)
3 wy mawr ac 1 melynwy ychwanegol
60g blawd plaen
60g powdwr cocoa, eto, y gorau gallwch chi ei ffeindio.
½ llwy de o bowdwr codi

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C neu 160°C ffan.

2. Rhowch y siwgr a’r menyn mewn bowlen a’i gymysgu gyda chwisg electrig tan ei fod yn ysgafn ac yn feddal.

3. Torrwch 200g o’r siocled mewn i ddarnau a’u gosod mewn bowlen dros sosban o ddŵr berwedig a’i doddi. tynnwch oddi ar y gwres unwaith y mae wedi toddi.

4. Torrwch y wyau mewn i fowlen a’u cymysgu gyda fforc, yna ychwanegwch bob yn dipyn at y siwgr a’r menyn, gan sicrhau eich bod chi’n ei gymysgu yn llwyr bob tro.

5. Yna ychwanegwch y siocled wedi toddi a’i blygu yn ofalus gyda llwy fetel neu spatula.

6. Hidlwch y blawd a’r powdwr cocoa a’i blygu i mewn i’r gymysgedd, cyn ychwanegu gweddill y siocled sydd edi cael ei dorri yn ddarnau man.

7. Tywalltwch y gymysgedd i mewn i’r tun – defnyddiwch yr un tun a’r blondies gan gofio rhoi darn o bapur greasproof ar y gwaelod.

8. Coginiwch am 30 munud, ond cadwch olwg arno ar ddiwedd yr amser coginio, oherwydd mae’n bosib y bydd angen ychydig bach mwy. Bydd y brownies wedi codi rhywfaint ond fe ddylai’r canol edrych ychydig yn fwy meddal na’r ochrau. Byddwch yn ofalus i beidio â’u coginio gormod, yn wahanol i gacennau era

ill os rhowch chi skewer yn y canol da chi dal eisiau gweld rhywfaint o’r gymysgedd yn glynnu iddo.

9. Eto efo rhain mae’n rhaid eu gadael i oeri yn y tun, ond byddwch yn ofalus wrth eu torri, mae rhain yn tueddu i fod yn squidgy a crumbly! (be uffar di’r gair Cymraeg am squidgy a crumbly?)

 

tarten lemon

21 Maw

Daeth cwpwl o ffrindiau draw am swper nos Sadwrn, ac mae hynny wastad yn golygu un peth, guinea pigs ar gyfer ryseitiau newydd!

Mae un o’r ffrindiau ddaeth draw yn llysieuwr, felly cyfle perffaith i drio ychydig o ryseitiau o’r llyfr Ottolenghi nes i brynu’r wythnos diwethaf.  Mae’r llyfr yn llawn ryseitiau hyfryd yr olwg felly roedd o’n anodd dewis ond pan weles i’r ‘surprise tatin’, odd rhaid fi ei drio. Tart tatin cyffredin ydi hwn, efo pastry a caramel ond efo tatws a tomatos a caws, yn lle afalau … swnio yn od … ond mai god odd o’n hyfryd. Yn anffodus nes i anghofio tynnu llun, ond dwi’n gaddo gwneud o eto yn fuan i ddangos i chi.

Beth bynnag tarten lemon ydi pwnc y post yma, a dyna gawsom ni i bwdin. Dwi’m yn tueddu i goginio tartennau yn aml, dim ond am eu bod nhw’n tueddu i fod mor fawr ac yn ormod ar gyfer dau, felly os dwi byth yn cael unrhyw un draw am swper dwi’n bachu ar y cyfle i ymarfer. Dwi wrth fy modd efo tarten lemon ond doeddwn i erioed wedi gwneud un o’r blaen., ond o’n i’n reit hapus efo’r canlyniad yn y diwedd, felly dyma i chi’r rysáit.

Cynhwysion


Pastry

175g blawd plaen

25g cocoa

pinsied o halen

25g siwgr eisin

125g menyn heb halen oer

1 melynwy mawr

2 llwy fwrdd o ddŵr oer

llenwad

75g siocled tywyll

3 lemon

150g siwgr caster

4 wy mawr

150ml hufen dwbwl

Dull

1. Er mwyn gwneud y pastry, hidlwch y blawd, cocoa, halen ac eisin. Rhwbiwch y menyn oer i mewn iddo gydag eich bysedd nes bod y gymysgedd yn edrych fel briwsion bara.  Neu os oes gennych chi brosesydd bwyd, jysd rhowch wizz iddo yn hwnna.

2. Cymysgwch y melynwy gyda’r dŵr ac ychwanegwch at y gymysgedd i wneud toes. Efallai y bydd angen ychwanegu ychydig mwy o ddŵr ond da chi ddim eisiau i’r toes fod yn rhy stici chwaith. Roliwch y pastry mewn i bêl a’i lapio mewn cling film ac oerwch yn yr oergell am ryw awr.

3. Roliwch y pastry mewn i gylch mawr a’i osod yn eich tun. Tun tarten 23 modfedd gyda gwaelod rhydd dwi’n ei ddefnyddio.

4. Prociwch waelod y pastry gyda fforc cyn gadael iddo i oeri eto yn yr oergell am o leiaf 2 awr, neu hyd yn oed dros nos fel gwnes i.

5. Pan da chi’n baro di goginio’r pastry, cynheswch y popty i 200°C neu 180°C ffan.

6. Mae angen pobi’r pastry cyn ychwanegu’r cynnwys, a’r ffordd oraf o wneud hyn yw gorchuddio’r pastry efo ychydig o bapur greasproof a’i lenwi efo baking beads. Mae genai rai pwrpasol ond mae’n bosib defnyddio unrhyw fath o beans neu pulses sych. Beth mae hyn yn ei wneud yw sicrhau bod y pastry ddim yn codi nag yn lleihau gormod wrth goginio.

7. Coginiwch am 15 munud, yna tynwch y beans a’r papur greasproof a’i goginio am 5 munud arall.

8. Tra bod y pastry dal yn boeth gratiwch y siocled drosto a’i adael i oeri.

9. Cyn gwneud y llenwad, cynheswch y popty i 160°C neu 140°C ffan.

10. Gratiwch groen y lemonau mewn i fowlen ac ychwanegwch y sudd a’r siwgr. Cymysgwch nes bod y siwgr wedi toddi. Yna cymysgwch y wyau a’r hufen nes bod y gymysgedd yn llyfn.

11. Tywalltwch y gymysgedd fewn i’r pastry a’i roi yn ofalus yn y popty.

12. Coginiwch am tua 30-35 munud a gadewch i oeri yn llwyr cyn ei dynnu o’r tun.


Llyfrau coginio

15 Maw

Ges i bach o splurdge ar amazon y diwrnod o’r blaen, felly yn ogystal â phrynu nofel a llyfr gwleidyddol, nes i brynu dau lyfr coginio newydd. Nawr doeddwn i ddim angen yr un o’r ddau, mae genai lond silff yn barod a gyda channoedd o ryseitiau ar y we, efallai bod yna ddadl dros beidio â phrynu llyfrau o gwbl. Ond dwi’n caru llyfrau coginio ac wrth fy modd yn pori trwyddyn  nhw – ‘food porn’ dwi’n galw nhw! Yn aml dim ond ryw un neu ddau rysáit dwi’n ei wneud allan o’r rhan fwyaf o’r llyfrau dwi’n eu prynu, ond mae yna un neu ddau dwi’n ei ddefnyddio yn llawer mwy aml nag eraill. Felly dyma rai o fy hoff lyfrau.

Hummingbird bakery

Nawr dyma’r llyfr dwi’n ei ddefnyddio ar gyfer gwneud cupcakes ac mae o wedi gweithio yn ddi-ffael, tan wythnos diwethaf. Ond mae yn lawer mwy na cupcakes yma felly mae o’n dal yn ffefryn.

Green & Black’s Chocolate Recipes

Anrheg ges i  gan fy nghariad Nadolig yma oedd hwn,  a dwi eisoes wedi gwneud nifer o ryseitiau allan ohono. Maen nhw i gyd wedi bod yn hyfryd, wel mae ‘na siocled ymhob un!

Delia Smith’s Complete Cookery Collection

Hen lyfr Nain ydi hwn, ac fe gefais yn anrheg er mwyn gwneud cacennau nadolig i’r teulu (nain oedd yn arfer gwneud i ni gyd, cyn iddo fynd yn ormod o job iddi). Clasur o lyfr, sy’n wych ar gyfer clasuron.

Madur Jaffrey’s Indian Cookery

Llyfr gwreiddiol Madur Jaffrey o’r 80au, wedi’i ddwyn o adref. Y llyfr ar gyfer gwneud cyri sy’n well nag unrhyw beth o’ch takeaway lleol. Peidiwch â bod ofn y rhestr hir o gynhwysion mae’r ryseitiau yn ddigon syml.

Plenty gan Yotam Ottolenghi

Mae hwn yn un o’r llyfrau dwi newydd brynu, a dwi eisoes yn rhagweld ei fod yn mynd i fod yn ffefryn. Dwi’n caru caffis Ottolenghi, mae eu salads a chacennau yn anhygoel, os nag ychydig yn ddrud, felly dwi’n edrych ymlaen at geisio eu gwneud adref. Llyfr llysieuol ydi hwn, ond  dwi’m yn tueddu i fwyta cymaint â hynny o gig os gai fy ffordd fy hun, er mae’r cariad yn un sy’n mynnu cael cig efo pob pryd! Beth bynnag mae genai ffrindiau sy’n llysieuwyr yn dod draw am swper nos Sadwrn, felly dwi am drio gwneud rhywbeth o’r llyfr yma ar eu cyfer.

Gan fy mod i wedi symud i Lundain dros dro, doeddwn i ddim yn gallu dod a pob un llyfr efo fi, felly mae ‘na lot mwy nol yng Nghaerdydd, er dwi’m yn cofio be rwan chwaith!  Ac wrth gwrs mae yna lwyth o lyfrau eraill yn dal i fod ar fy amazon wish list i, yn bennaf Nigella Lawson – How to be a domestic Goddess (duw a wyr pam dwi ddim yn berchen y clasur yma), Leon gan Alegra McEvedy ac mae genai ddiddordeb gweld beth mae llyfr newydd Bryn Williams fel, gan fod y bwyd yn Odette’s yn ogoneddus.

Gadewch fi wybod os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w ychwanegu i’r llyfrgell!

O na!

11 Maw

Dwi di cael bach o disaster heddiw! Do’n i’m yn siŵr os oeddwn i’n mynd i blogio am hyn neu beidio, ond dwi’n meddwl bod o’n bwysig fy mod i’n rhannu fy methiannau yn ogystal â’r llwyddiannau, er mwyn dangos bod pethau’n gallu mynd o’i le i bawb.

Dwi’n mynd i aros efo ffrind a’i theulu’r penwythnos yma, felly’r bwriad oedd gwneud batch o cupcakes i fynd efo fi. Dwi wastad wedi defnyddio rysáit o lyfr yr hummingbird bakery, mae’r dull o wneud y cacennau yn eithaf gwahanol i unrhyw cupcakes eraill,  ond dwi yn ffeindio bod y rhain yn llawer ysgafnach nag unrhyw rysáit arall dwi wedi’i drio. Nawr dwi di gwneud dros gant o gacennau ar gyfer dwy briodas yn defnyddio’r rysáit yma, a heb lawer o broblem, felly dwi dal ddim yn siŵr pam bod pethau wedi mynd o’i le heddiw. Fe wnes i ddilyn y restio i’r gair, fel dwi’n gwneud bob tro, gan ddisgwyl batch hyfryd o cupcakes fel pop tro arall … Ond na! … Ar ôl 20 munud o goginio roedden nhw’n bell o fod yn hyfryd gan fod y canol wedi suddo.

 

Nawr dwi’m yn cael llawer o disasters coginio fel hyn, felly o’n i’n teimlo ychydig bach ar goll! Ond o be dwi’n ddeall y rheswm bod sponges fel arfer yn suddo ydi bod tymheredd y popty yn rhy uchel. Mae’r cupcakes yma  yn cael eu coginio ar dymheredd reit isel fel mae hi, ond dwi yn meddwl bod y popty fan hyn, yn nhŷ fy nghariad, dipyn yn boethach na’r popty dwi wedi arfer ei ddefnyddio yn fy nhŷ yng Nghaerdydd. Felly doedd na ddim byd i’w’ wneud ond trio eto, ac efo’r tymheredd ychydig yn is tro ma.  Roedden nhw’n llawer gwell na’r tro cyntaf ac yn ddigon da i roi i fy ffrind.

Ond am ryw reswm dwi dal ddim cant y cant yn hapus, a gan fod genai dipyn i’w gwneud ar gyfer priodas eleni, dwi’n meddwl ei bod hi’n bryd i fi ddechrau chwilio am rysáit arall. Mae fy nghariad eisoes wedi dweud ei fod o’n hapus i fod yn guinea pig. A dwi’n siwr o’ch diweddaru chi ar yr helfa am y cupcake perffaith!!

Modryb Elin Enog os gwelwch chi’n dda ga’i grempog?

8 Maw

… Cei, ond dim ond os wyt ti’n bwyta cymaint nes dy fod ti’n teimlo’n sâl!

 

 

Dwi’m yn un o’r bobl ma sydd mond yn bwyta crempog ar ddydd Mawrth Ynyd, ond mae o’n rhoi esgus i rywun fwyta llond plât fel swper, fel gwnes i heno!

Dwi’n ffan mawr o grempogau Americanaidd i frecwast ar benwythnos, fel arfer efo ffrwythau a maple syrup. Ond ar ddiwrnod crempog mae’n rhaid sticio efo’r clasur – crempogau mawr tenau efo dim byd mwy ffansi na menyn, siwgr a lemwn. Dwi’m hyd yn oed yn poeni os yw’r lemwn yn un go iawn neu beidio, gwneith lemwn o botel y tro!

 

Yr enwog lemon drizzle

7 Maw

Dwi’n teimlo fel fy mod i’n rhannu cyfrinach cenedlaethol efo chi heddiw – dwi am rannu’r rysait am fy nghacen lemon drizzle.  Dim bod y rysait ei hun yn ddim gwahanol i unrhyw lemon drizzle arall dybiwn i, ac oes gennych lyfr Nigella dio ddim yn gyfrinach chwaith. Ond dyma’r un gacen dwi’n ei wneud sydd wastad yn cael y ganmoliaeth fywaf. Mae’n un o fy hoff gacennau fy nghariad, ac mae gennai ‘claim to fame’ – dyma hoff gacen Vaughan Roderick!

Dwi”m yn siwr o ba lyfr Nigella y daw’r rysait yma, achos photocopy ar sgrap o bapur sydd genai. Er bod genai lot o lyfrau coginio dwi hefyd yn ueddu i gasglu ryseitiau o’r we ac o bapurau newydd, o bob man a dweud y gwir. Doedd genai ddim trefn ar yr holl bapurau yma tan i fi gael recipe binder fel anrheg nadolig. Presant perffaith sy’n golygu fy mod i wedi gallu rhoi rhywfaint o drefn ar fy ryseitiau – ac mae on un Cath Kidston – be well?

Cynhwysion


Ar gyfer y gacen

125g menyn heb halen

175g siwgr caster

2 wy mawr

zest 1 lemwn

175g blawd codi

pinsiad o halen

4 llwy fwrdd o laeth

Ar gyfer y syryp

sudd 1½ lemwn (tua 4 llwy fwrdd)

100g siwgr eisin

Dull

1. Cynheswch y popty i 180ºC neu 160ºC fan.

2. Cymysgwch y siwgr a’r menyn (mae’n haws defnyddio wisg drydan ar gyfer hyn gan fod angen eu cymysgu yn dda)

3. Ychwanegwch y wyau un ar y tro gan gymysgu yn llwyr cyn ychwanegu’r ail wy.

4. Ychwanegwch zest y lemwn.

5. Hidlwch y blawd a’r halen yna plygwch fewn i’r menyn a’r siwgr.  Doedd genai ddim blawd codi yn y tŷ a dim mynydd mynd i’r siop felly fe wnes i ddefnyddio blawd plaen gyda tua llwy de a hanner o baking powder.

6. Ychwanegwch y llaeth, a tolltwch y gymysgedd fewn i dun bara. Dwi’n defnyddio un silicone ar gyfer y rysáit yma, dio byth yn sticio hyd yn oed ar ôl ychwanegu’r syryp. Os nad oes gennych un o’r rhain gwnewch yn siŵr eich bod chi’n iro a leinio’r tun yn dda.

7. Pobwch y gacen am 45 munud, tan hyfryd ac yn frown ac mae profwr cacen (gwneith skewer neu goctail stick y tro) yn dod allan yn lan.

8. Tra mae’r gacen yn coginio rhowch y sudd lemwn a’r siwgr eisin mewn sosban a’i gynhesu nes bod y siwgr yn toddi.

9. Unwaith mae’r gacen allan o’r popty, gwnewch dyllau gyda’r profwr cacen neu gyllell a tollti’r syryp dros yr holl gacen. Gwnewch yn siŵr bod y canol yn cael cyfle i amsugno’r syryp yn ogystal â’r ochrau.

10. Gadewch y gacen i oeri yn llwyr yn y tun.

Gymaint a dwi’n licio’r gacen yma, dwi adara ar ben fy hun wythnos yma ac allai’m bwyta un cyfan, felly treat bach i’r hogia yn y gwaith fydd hwn.