O na!

11 Maw

Dwi di cael bach o disaster heddiw! Do’n i’m yn siŵr os oeddwn i’n mynd i blogio am hyn neu beidio, ond dwi’n meddwl bod o’n bwysig fy mod i’n rhannu fy methiannau yn ogystal â’r llwyddiannau, er mwyn dangos bod pethau’n gallu mynd o’i le i bawb.

Dwi’n mynd i aros efo ffrind a’i theulu’r penwythnos yma, felly’r bwriad oedd gwneud batch o cupcakes i fynd efo fi. Dwi wastad wedi defnyddio rysáit o lyfr yr hummingbird bakery, mae’r dull o wneud y cacennau yn eithaf gwahanol i unrhyw cupcakes eraill,  ond dwi yn ffeindio bod y rhain yn llawer ysgafnach nag unrhyw rysáit arall dwi wedi’i drio. Nawr dwi di gwneud dros gant o gacennau ar gyfer dwy briodas yn defnyddio’r rysáit yma, a heb lawer o broblem, felly dwi dal ddim yn siŵr pam bod pethau wedi mynd o’i le heddiw. Fe wnes i ddilyn y restio i’r gair, fel dwi’n gwneud bob tro, gan ddisgwyl batch hyfryd o cupcakes fel pop tro arall … Ond na! … Ar ôl 20 munud o goginio roedden nhw’n bell o fod yn hyfryd gan fod y canol wedi suddo.

 

Nawr dwi’m yn cael llawer o disasters coginio fel hyn, felly o’n i’n teimlo ychydig bach ar goll! Ond o be dwi’n ddeall y rheswm bod sponges fel arfer yn suddo ydi bod tymheredd y popty yn rhy uchel. Mae’r cupcakes yma  yn cael eu coginio ar dymheredd reit isel fel mae hi, ond dwi yn meddwl bod y popty fan hyn, yn nhŷ fy nghariad, dipyn yn boethach na’r popty dwi wedi arfer ei ddefnyddio yn fy nhŷ yng Nghaerdydd. Felly doedd na ddim byd i’w’ wneud ond trio eto, ac efo’r tymheredd ychydig yn is tro ma.  Roedden nhw’n llawer gwell na’r tro cyntaf ac yn ddigon da i roi i fy ffrind.

Ond am ryw reswm dwi dal ddim cant y cant yn hapus, a gan fod genai dipyn i’w gwneud ar gyfer priodas eleni, dwi’n meddwl ei bod hi’n bryd i fi ddechrau chwilio am rysáit arall. Mae fy nghariad eisoes wedi dweud ei fod o’n hapus i fod yn guinea pig. A dwi’n siwr o’ch diweddaru chi ar yr helfa am y cupcake perffaith!!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: