Blog Gwadd: Pwdin Llenwi Eirin Duon (Clafoutis)

22 Med

Mae fy mrawd Rhodri yn dipyn o gogydd ei hun, ac yn wahanol i fi mae o’n gallu gwneud bara gwych. Mae o wedi addo ysgrifennu blog gwadd ers peth amser, ond er syndod i fi nid blog ar fara ges i, ond blog ar clafoutis. Dwi erioed wedi gwneud na bwyta clafoutis, felly dwi’n edrych ymlaen at drio hwn fy hun, mae n edrych yn hyfryd!

Da di’r adeg yma o’r flwyddyn; ffrwythau a llysiau yn cael eu cynhaeafu ym mhob man a bob math o lysiau a ffrwythau ffresh. Ma ‘leni di bod yn flwyddyn lewyrchus iawn ar gyfer coed ffrwythau ac mae’r cnwd falau a gellyg yn yr ardd wedi bod yn anhygoel o feddwl cyn dloted oedden nhw llynedd.

Ond un broblem gyda chynhaeafu ydi bod na ormodedd, neu glut, o gynnyrch. Ma gwynebu trin 10 kilo o ffa dringo ar gyfer rhewi yn ddigon i wneud i rywun estyn am y botal jin. Tri opsiwn sydd na: cymryd gwyliau ac ista lawr i fyta’r lot cyn bod nhw’n troi; gneud jam neu jytnis nes bod eich cegin, dillad a gwallt yn un llanast sdici melys; neu rannu bwyd gyda phobol eraill.

Chwarae teg i Hywel sydd hefyd wedi bod yn garddio, am gynnig eirin duon, neu damsons, i ni leni yn ogystal â’r tatws. Gesh i un set fis yn ôl a gwneud jam efo nhw, ond roedd yr ail set yn edrych yn llawer tywyllach a mwy parod. Gan bod y cwpwrdd yn barod yn llawn jam, penderfynais i drio addasiad o rysait oedd wedi codi chwant arna i yn y llyfr coginio New Bistro gan Fran Warde. Ma’r llyfr yn un difyr gyda llawer o glasuron Ffrengig ynddo, gydag arddull goginio syml sydd yn canobwyntio ar gynnyrch da. Mae’r holl ryseitiau wedi eu dewis gan fistros gwahanol ar draws Ffrainc gan roi hanes y bistro gyda’r ryseitiau sydd yn aml yn arbenigeddau lleol.

Clafoutis ffrwythau mirabelle yw’r rysait, ond dyw mirabelles, sef eirin bach melyn gyda blas mwyn ysgafn, ddim ar gael ym Mhrydain yn hawdd. Felly driais i roi tro arni gyda eirin duon. Gyda llaw, mae ‘clafoutis’ yn air Ocsitaneg, o ardal Limousin, sy’n golygu “i lenwi”.

Llenwi bol amdani felly! Neu “sdaco bola’n dynn” fel ma ffrind yn hoffi dweud.

Dyma’r rysait…

Cynhwysion

800g eirin duon (neu unrhyw ffrwyth meddal tebyg: ceirios, eirin, greengage ayyb)

50g blawd plaen(2 owns)

85g Siwgr (3owns) – ond faswn i’n rhoi mwy ar gyfer eirin duon tro nesa am fod y blas braidd yn rhy tart i fi – ond esgus i’w fyta efo llwyth o hufen ia fanila!)

Pinsiad o halen

650ml llaeth gafr (ond nes i ddefnyddio llaeth arferol)

4 wy

2 felynwy

menyn i iro

Dull

Ma hwn mor hawdd ei fod bron yn wirion.

 1. Cneswch y popty i 190C.
 2. Ffeindiwch ddysgl fydd yn ffitio’r eirin nes eu bod nhw’n gorwedd yn drwch o tua un neu ddau mewn dyfnder a’i iro gyda chydig fenyn (neu anghofiwch yn llwyr am hyn fel nesh i…).
 3. Rhowch y blawd, halen a siwgr mewn powlen, ei gymysgu a gwneud pant bach yn y canol ar gyfer cymysgu’r cytew.
 4. Curwch yr wyau mewn jwg ar wahan, a churo’r llaeth ato fesul tipyn.
 5. Curwch y gymysgedd yma’n araf mewn i’r blawd a siwgr, nes ei fod yn gytew llyfn. Mi fydd yn llawer gwlypach na chytew crempog.
 6. Golchwch yr eirin gan dynnu unrhyw goesynnau neu frychau oddi arnyn nhw. Gallwch dynnu’r cerrig os gallwch chi fod yn arsed, ond yn ysbryd hawdd y pwdin dwi di’i gadal nhw mewn, a ma’r rysait gan y bistro Ffrengig yn deud bod y cerrig yn ychwanegu at y blas. A phwy dwi i ddadla fo hynny!
 7. Sdiciwch nhw yn y ddysgl, a tholltwch y cytew drostyn nhw. Roedd gen i ormod o gytew, ond dolltish i o nes bod pennau bach piws rhai o’r eirin yn dangos drwyddo.
 8. Mewn i’r popty â fo am 30 munud.
 9. Trowch y popty lawr i 150C a pharhau i goginio am 20 munud.
 10. Dylai fod y top yn euraid gyda’r sudd yn ffrwtian yn hapus drwy’r tyllau. Rhowch gyllell mewn yn y canol i weld os yw’r cytew wedi setio. Os taw dim ond sudd yr eirin da chi’n gael ar y gyllell wrth dynnu allan mae o’n barod. Fel arall rhowch rhyw ddeg munud bach arall iddyn nhw.

Rysait hawdd ellid ei addasu ar gyfer pob math o ffrwythau dwi’n siwr. Ma gellyg yn opsiwn hefyd am rywbeth ysgafnach ei flas.

Advertisements

Un Ymateb to “Blog Gwadd: Pwdin Llenwi Eirin Duon (Clafoutis)”

 1. llinosA 22/09/2011 at 12:19 #

  Mae gan Raymond Blanc riset gwych ar gyfer Clafoutis – ond ddim yn addas ar gyfer rhai sydd am golli pwysau am ei fod yn cynnwys hufen! Clafoutis efo ceirios wnes i ond efallai mod i wedi bod yn rhy hael efo’r Kirsch! Bydd rhaid i fi drio’r fersiwn uchod rwan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: