Cacen Nadolig

13 Tach

Dwi byth yn un o’r bobl yna sy’n gadael eu siopa Nadolig tan y funud olaf. A dweud y gwir dwi’n dechrau panicio os nag ydwyf wedi gorffen fy siopa Nadolig erbyn dechrau fis Rhagfyr. A gyda mwy na mis i fynd cyn y Nadolig dim ond un neu ddau o anrhegion sydd ar ôl i’w prynu. Ond mae’n rhaid cyfaddef, dwi’n tiemlo fy mod i ychydig ar ei hôl hi gyda fy nghoginio Nadolig.

Dwi fel arfer yn gwneud fy nghacen Nadolig diwedd mis Hydref . Ond gan fy mod i’n byw rhwng Caerdydd a Llundain ar hyn o bryd, mae hi wedi bod yn anodd canfod digon o amser i wneud fy nghacennau. Dwi’n gwneud o leiaf 3 bob blwyddyn a gan eu bod nhw’n cymryd rhyw 4½ i 5 awr i’w coginio mae angen neilltuo diwrnod cyfan i’w gwneud nhw. Os ydio’n bosib dylech chi wneud y gacen yma ryw 8 wythnos o flaen llaw. Dwi’n gwybod bod meddwl am ddolig fis Hydref yn anghywir, ond fe fydd y gacen yn blasu yn well gydag amser.

Dwi’n defnyddio’r un rysait ar gyfer fy nghacennau Nadolig a chacennau priodas – sef rysait Delia. Dyna’r rysait oedd nain a fy mam yn arfer ei ddefnyddio ac mae’n gweithio yn ddi-ffael bob tro. Ond mae’n rhaid cyfaddef fy mod i wedi meiddio newid rhywfaint ar rysait. Cyrens yw’r prif ffrwyth yn y rysait gwreiddiol, ond dwi ddim yn or-hoff ohonyn nhw felly dwi’n rhoi mwy o syltanas a rhesin yn lle, ac yn ychwanegu llugaeron (cranberries) wedi eu sychu a cheirios sur wedi eu sychu hefyd, sy’n ychwanegu blas gwahanol ac ychydig mwy o liw i’r gacen.

Mae’r rysait yma yn gwneud cacen gron 8 modfedd neu un sgwâr 7 modfedd.

Dyw hi dal ddim yn rhy hwyr i wneud un eich hunain, felly rhowch dro arni.

Cynhwysion

450g syltanas
200g rhesin
75g llugaeron (cranberries) wedi’i sychu
75g ceirios sur wedi’i sychu
50g ceirios glacé wedi eu torri
50g pîl cymysg
3 llwy fwrdd o brandi
225g blawd plaen
½ llwy de o halen
¼ llwy de o nytmeg
½ llwy de o sbeis cymysg
50g almonau wedi eu torri yn eithaf man
225g siwgr brown meddal
1 llwy bwdin o driog du
225g menyn heb halen
4 wy
Croen 1 oren wedi’i gratio
Croen 1 lemon wedi’i gratio

Dull

Y noson cyn i chi wneud y gacen, rhowch y ffrwythau i gyd mewn bowlen gyda’r brandi, a’i orchuddio gyda lliain sychu llestri (glan!) a’u gadael i socian am o leiaf 12 awr.

1. Cynheswch y popty i 140C/ 120C fan/ marc gas 1

2. Irwch eich tun gyda menyn a gosod papur gwrthsaim ar hyd yr ochrau a’r gwaelod.

3. Hidlwch y blawd, halen a sbeisys mewn bowlen, a’i roi i un ochr.

4. Mewn bowlen arall cymysgwch y menyn a’r siwgr am ychydig funudau nes ei fod yn ysgafn.

5. Curwch yr wyau a’u hychwanegu un llwyed ar y tro i’r menyn a siwgr. Os yw’n edrych fel ei fod yn mynd i geulo, rhowch lwyaid o’r blawd at y gymysgedd.

6. Ar ôl ychwanegu’r wyau i gyd, plygwch y blawd a’r sbeisys i mewn i’r gymysgedd.

7. Nawr ychwanegwch groen yr oren a lemon, y triog a’r cnau, ac yn olaf y ffrwythau sydd wedi bod yn socian dros nos.

8. Rhowch y gymysgedd yn eich tun gan sicrhau eich bod yn ei wthio i mewn i’r corneli.


9. Clymwch ddarn o bapur brown o gwmpas y tun a rhowch ddwy haen o bapur gwrthsaim ar y top, gyda thwll bach yn y canol (fe fydd hyn yn stopio tu allan y gacen rhag coginio yn rhy gyflym).


10. Coginiwch y gacen am 41/2 i 43/4 awr a pheidiwch â hyd yn oed agor y drws i edrych tan ar ôl 4 awr.

12. Ar ôl gadael y gacen i oeri, lapiwch y gacen mewn dwy haen o bapur gwrthsaim a haen o ffoil, tan fyddwch chi’n barod i’w eisio.

13. Bob rhyw wythnos neu ddau bwydwch y gacen gyda brandi, gan wneud tyllau yn y top a thywallt llond llwy fwrdd o frandi i mewn i’r tyllau.

Fyddai nol cyn y Nadolig, i ddangos i chi sut fyddai’n eisio’r gacen.

Advertisements

Un Ymateb to “Cacen Nadolig”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dim ond 10 wythnos i fynd! « Paned a Chacen - 20/10/2012

    […] os da chi am wneud un hefyd, mae ‘na rysáit yma ar y blog. Mae na bennod cyfan o bobi Nadolgaidd yn y llyfr hefyd, digon i’ch cadw chi’n brysur […]

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: