Noson yn River Cottage

9 Rhag

Mae’r cariad a minnau yn hoff iawn o wylio rhaglenni coginio, (dwi’n siwr ein bod ni’n gwylio mwy o’r Good Food channel na unrhyw sianel arall!) ac un o hoff ‘celebrity chefs’ Johny yw Hugh Fearnley Whittingstall.

Felly’r Nadolig diwethaf fe brynais lyfr coginio River Cottage Everyday iddo (er gesiwch pwy sydd wedi bod yn defnyddio’r llyfr!) a voucher i fynd am bryd o fwyd yn River Cottage ei hun.

Er mai mis Rhagfyr diwethaf y cafodd o’r voucher yma, dim ond newydd fod ‘da ni. Ond roedd o’n werth yr aros.

Mae River Cottage ar y ffin rhwng Devon a Dorset ger tref Axminster. Dim ond ar nos Wener a nos Sadwrn mae’n bosib bwyta yn River Cottage ei hun, ond yn Axminster mae’r River Cottage canteen, yn gweini cinio a swper bob dydd.

Ac fel oedd hi’n digwydd bod fe gyrhaeddom ni Axminster o gwmpas amser cinio. Felly bu rhaid pigo fewn i’r canteen am rywbeth bach i’w fwyta. Gan ein bod ni’n mynd i gael pryd mawr fin nos, doedden ni ddim eisiau cinio mawr hefyd, felly fe gawsom ni fwrdd charcuterie i’w rannu. Roedd o’n hyfryd, hen ddigon i ddau, digon o gig neis gyda bara a salad a jam chili a tsiytni hyfryd. Perffaith i aros pryd tan swper!

Dyw hi ddim yn bosib aros yn River Cottage ei hun, felly roeddem ni yn aros mewn B&B ar fferm ychydig o filltiroedd i ffwrdd. Fe gawsom ni dacsi draw i River Cottage wnaeth ein gollwng ni mewn cae tywyll. Wedyn roedd rhaid neidio yng nghefn treilar enfawr oedd yn cael ei dynnu gan dractor er mwyn cyraedd at y ty ei hun!

Ar ol cyraedd fe gawsom ein tywys i babell yurt, ble reodd yna dân mawr a glasied o seidr wedi’i fwllio yn aros amdanom ni. Perffaith ar noson oer ym mis Tachwedd.

Doedd gennym ni ddim syniad beth fydden ni’n ei fwyta ar y noson gan bod y bwyd i gyd yn dymhorol, a doedd yna ddim dewis chwaith. Ond roedd popeth or canapes cyntaf i’r pwdin yn hyfryd.

Roedd y bwyd yn cael ei weini mewn beudy oedd wedi cael ei adnewyddu, ac roedd pawb yn eistedd gyda’i gilydd ar ddau fwrdd mawr. Cyn dechrau bwyta fe ddaeth y chef allan i esbonio beth fydden ni’n ei fwyta ac o ble yr oedd popeth wedi dod.

Wrth aros am ein bwyd fe gawsom ni bedwar canapés gwahanol. Hummus betys ar dost tenau, bhaji ffa a nionod gyda dip iogwrt, game sausage, a razor clams a chig moch mewn saws hufen wedi ei weini ar lwy unigol.

Yna fe gawsom baté macrell wedi’i fygu ar ddarn o fara sourdough ffres, blasus drso ben. Mae’r rysait yn y llyfr River Cottage Everyday, ac yn un dwi wedi’i wneud nifer o weithiau fy hun.

Yna roedd yna ail starter, sef cawl jerusalem artichoke gyda madarch, a sgon gaws ar yr ochr.

Fel prif gwrs fe gawsom ni ffesant, y fron wedi’i rostio a’r goes mewn pwdin suet, wedi’i weini gyda brussel sprouts. Dyma’r tro cyntaf i fi fwyta ffesant, ond roedd o’n flasus dros ben.

Ac i bwdin roedd yna ellyg wedi’i botsio a ffrwythau wedi’i stiwio gydag iogwrt a mêl.

Yna ar ddiwedd y pryd roedd yna goffi a siocled cartref.

Fel y gallwch chi ddychmygu ar ôl yr holl fwyd yna roeddwn i bron a byrstio, ond roedd popeth yn hyfryd ac yn flasus dros ben. Roedd y profiad ei hun yn wych hefyd, roedd pawb mor glên, ac roedd o’n wych cael siarad gyda’r chefs ynglŷn â’r bwyd ar ddiwedd y noson.

Fe fyddai’n sicr yn mynd yn ôl eto, efallai yn yr haf pan fydd y cynhwysion yn wahanol a phan fydd hi dal yn olau wrth i ni gyrraedd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: