Addurno’r gacen Nadolig

13 Rhag

Dwi’n tueddu i aros tan yr wythnos cyn y Nadolig i addurno fy nghacennau Nadolig (er mwyn rhoi digon o amser i fi eu bwydo gyda brandi!). Ond heno fydd y tro olaf i mi weld mam a thad y cariad cyn y Nadolig, felly roedd rhaid gorffen eu cacen nhw mewn amser.

Mae’r addurn ar y cacennau yn mynd yn fwy uchelgeisiol bob blwyddyn. Pan ddechreuais i wneud cacennau Nadolig roeddwn i’n ddigon hapus i osod ryw Siôn Corn plastig ar y top a rhuban rown yr ochr. Ond erbyn hyn dwi’n licio gwneud yr addurniadau fy hun.

Ac eleni mae yna thema frozen planet i’r gacen. A dweud y gwir weles i lun o gacen gyda phengwiniaid arni ryw fis yn ôl a meddwl bysa fo’n syniad gwych ar gyfer fy nghacennau i. Pwy sydd ddim yn licio pengwiniaid?

Felly sut mae mynd ati i addurno eich cacen Nadolig? Wel y peth cyntaf i’w wneud yw paratoi’r gacen gan dorri’r top i ffwrdd er mwyn ei wneud yn hollol fflat. Yna roliwch allan ddigon o farsipán i orchuddio’r gacen gyfan. Er mwyn helpu’r marsipán i sticio i’r gacen mae angen brwsio’r gacen gyda jam bricyll wedi’i ei doddi. Yna gallwch osod y marsipán ar ei ben gan esmwytho’r top i ddechrau a gweithio eich ffordd i lawr yr ochrau.

Yna cyn i chi roi’r eisin ar y top mae angen gadael y marsipán i sychu rhywfaint, dwi’n tueddu i’w adael dros nos o leiaf.

Dwi’n defnyddio eisin ffondant i orchuddio fy nghacennau ond dwi wedi defnyddio royal icing yn y gorffennol hefyd, sy’n edrych yn dda hefyd. Mae’n gallu bod yn llawer haws i’w ddefnyddio nag eisin ffondant, does dim angen bod cweit mor daclus, ac mae modd ei sbeicio i fyny i edrych fel eira, sy’n neis.

Ond os ydych chi’n defnyddio eisin ffondant roliwch ddarn allan sy’n ddigon mawr i orchuddio eich cacen. Brwsiwch ychydig bach o ddŵr ar ben y marsipán i helpu’r eisin i lynu wrtho. Yna gosodwch ar ben y marsipán a’i esmwytho ar y top i ddechrau ac yna lawr yr ochrau. Torrwch unrhyw eisin ychwanegol o gwmpas y gwaelod,a dyna ni.

Wedyn mae rhydd hynt i chi wneud beth bynnag da chi eisiau i addurno eich cacen. Fe ddefnyddiais i eisin du i wneud y pengwiniaid, gan dorri stribyn o eisin gwyn i’r frest a darn bach o eisin melyn fel pig. Wedyn fe wnes i beipio smotiau bach o royal icing ar hyd top y gacen i edrych fel eira a’i orchuddio gyda glitter gwyn, sy’n disgleirio fel rhew (mae’n ddolig mae angen glitter!).

20111213-123905.jpg

20111213-123923.jpg

20111213-123954.jpg

20111213-124059.jpg

20111213-124120.jpg

20111213-124146.jpg

20111213-124208.jpg

20111213-124217.jpg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: