Amser am baned?

4 Ebr

Fe wnaeth rhywun bwyntio allan y diwrnod o’r blaen, nad yw’r blog yma yn cadw’n ddigon at y teitl. Hynny yw, mae yna lot o gacennau yma ond dim llawer o baneidiau. Wel dyma ymdrech i wneud fyny am hynny.

Nawr dwi’n hoffi coffi, fel arfer espresso neu americano cryf, ond te sy’n cadw fi fynd drwy’r dydd. A dwi’n yfed lot o de, tua 10 paned y dydd ar ddiwrnod arferol!

A dwi’n benodol iawn am sut dwi’n licio fy nhe hefyd, dwi wrth fy modd yn cael paned mewn cwpan a soser tseina, ond does yna ddim i guro mwg anferthol o de cryf gyda dim ond ychydig bach iawn o laeth. Os oes yna ffrindiau draw, neu os dwi’n gwybod fy mod i’n mynd i’n mynd i fod eisiau mwy nag un paned dwi’n gwneud tebot, ond y rhan fwyaf o’r amser dwi’n arbed ar y golchi ac yn gwneud te tramp.

Ond mae gen i gasgliad bach o debotau gwahanol. Yr un pinc Bodum dwi’n ei ddefnyddio  fwyaf gan fod ganddo hidlydd ynddo sy’n golygu eich bod chi’n gallu defnyddio te rhydd heb gael y dail yn eich cwpan. Mwy ar gyfer sioe mae’r ddau arall ond dwi’n hoff iawn ohonyn nhw. Un gin Hendricks yw’r un mawr yn y canol, mae’n rhan o set te a brynais ar ôl profi te prynhawn gin Hendricks ym, mwyty Hush yn Llundain. Mae’r brandio Hendricks yn golygu i fod yn wahanol iawn ond dwi’n hoff iawn o siâp y tebot hefyd, mae’n ddigon mawr i ddal lot o de! Anrheg Nadolig gan fy nhad oedd yr un chrome a hufen, dwi’n caru’r steil art deco ond mae’n gwneud y job yn gret hefyd, gan fod y metel ar y tu allan wedi’i inswleiddio fel ei fod yn cadw’r te yn gynnes heb i chi ddefnyddio tea cosy.

Mae’n bwysig iawn i mi bod tebotau yn gwneud y job yn ogystal ag yn edrych yn ddel. Synnwyr cyffredin fyse chi’n ei feddwl, ond mae’n gwylltio fi cymaint o debotau sy’n arllwys te i bob man wrth ei dywallt. Waeth i chi gael tebot siocled ddim!

Fel da chi’n ei weld, mae gena’i gasgliad reit eang o de yn fy nghwpwrdd. Dwi’n licio te cryf ar gyfer fy nhe bob dydd, Barry’s Tea o Iwerddon da ni’n ei yfed ar hyn o bryd, ond dwi hefydd yn licio Te Clipper sy’n de masnach deg hyfryd. Dwi hefyd yn licio cael te ychydig bach yn fwy crand yn y tŷ, ac ar y foment mae gen i de Fortnum a Mason ond dwi hefyd yn ffan mawr o de Tea Pigs, pan dwi’n gallu cael gafael ar focs (er tydyn nhw ddim yn rhad).

Te dwi’n ei gadw yn y pot coffi!

Nawr ar y pwynt pwysig. Sut i wneud paned dda? Wel i ddechrau mae angen dwr berwedig, a dyna’r rheswm pam mae te o lefydd coffi yn aml yn afiach (Starbucks yw’r gwaethaf) gan nad ydy dwr yn ddigon poeth. Ond dwi hefyd wedi ffeindio’r erthygl wych yma oddi ar wefan y BBC sy’n nodi 11 rheol George Orwell i wneud y baned berffaith, a dwi’n cytuno efo pob un ohonyn nhw (er fy mod i’n ffan o’r hen fag te hefyd).

Yn ôl yr erthygl fe ddywedodd George Orwell hyn ynglŷn â the:

“one of the “mainstays of civilization” – is ruined by sweetening and that anyone flouting his diktat on shunning the sugar bowl could not be called “a true tealover”.

Dwi hefyd yn cytuno yn llwyr y dylid ychwanegu’r llaeth ar ôl y te, ond mae’r gwyddonwyr yn dweud y gwrthwyneb. Ond mae’n hawdd iawn ychwanegu gormod o laeth os ydio’n mynd i mewn yn gyntaf, a does ‘na ddim byd gwaeth yn fy marn i na the efo lot o laeth.

Ond pwy ydw i, i ddweud wrthych chi sut i yfed eich te. Ond mae un peth yn wir, mae paned wastad yn mynd yn dda gyda chacen Neu fisged!) Mwynhewch.

6 Ymateb i “Amser am baned?”

 1. llawlyfr 04/04/2012 at 20:03 #

  Diolch am fynd i’r fath drafferth i gadw’r pyntars yn hapus.

  Dw i’n licio fy nhe yn gryf hefyd – oes yna sefyllfa cymdeithasol mwy awkward yn bodoli na phan mae rhywun yn cynnig paned i chi wan neu llaethog i chi? Pa mor dda sy rhaid i rhywun eu nabod cyn gofyn am un arall call?

  Dylwn i drio bod bach mwy soffistigedig gyda’m te a defnyddio te rhydd yn hytrach na bagiau – mae’r tebod bodum yn swnio’n reit handi.

  Dw i’n lico trio prynnu te masnag deg, ond dw i’n eu gweld yn wan. Mae Traidcraft African Gold yn reit da.

  • Paned a Chacen 04/04/2012 at 20:20 #

   Wastad yn licio cadw’r pyntars yn hapus!

   Dwi’n gwbod be ti’n feddwl pan mae rhywun yn gwneud paned wael. Dwi’n trio dweud fy mod i’n licio paned gryf efo dim ond splash o laeth pan mae nhw’n gofyn sut dwi’n licio fo. Cwestiwn pwysiach nag wyt ti eisiau llaeth neu siwgr.

   Dwi wedi gyrru paned nol gan bobl yn y gwaith o’r blaen. Wel, os ydyn nhw am wneud paned i fi yn aml mae’n rhaid iddyn nhw ddysgu. Ond ddim un meddwl bod hi’n bosib gwneud hynny os ydyn nhw’n ddiarth!

   Mae gen i declyn bach handi i wneud paned i un efo te rhydd, fel cawell bach ar ffo, da os nag wyt ti eisiau tepot.

   O ran te masnach deg, fydden i ddim yn ei yfed pe na bai’n ddigon cryf. Mae’r un Clipper yn llawer gwell na lot o frandiau sydd ddim yn fasnach deg.

 2. Emma Reese 04/04/2012 at 20:06 #

  Dw i’n hoff iawn o de go iawn (te te) efo ychydig o lefrith hefyd. Ond mae’n amhosib cael panad digon boddhaol yma yn yr Unol Daleithiau. Roedd pob panad, hyd yn oed un a gael ei werthu mewn gorsaf trên yn hynod o dda yn y DU. Y dŵr sy’n gwneud y gwahaniaeth ella.

  • Paned a Chacen 04/04/2012 at 20:13 #

   Mae’r dwr yn gwneud gwahaniaeth mawr. Ond dwi’n cytuno bod te yr Unol Daleithiau yn ofnadwy. Mae’r stwff Lipton yna yn afiach. Mae’n rhaid dweud fy mod i’n un o’r bobl hynny sy’n mynd a bagiau te efo fi pan dwi’n mynd dramor ar fy ngwyliau!

 3. Rhys Wynne 05/04/2012 at 10:20 #

  (wedi mewngofnodi gyda’r proffeil cywir tro ‘ma)

  Stori amserol am westy yn Llandudno yn ennill gwobr gan y Tea Guild!

  Yn sicr mae’r dwr yn gwneud gwahaniaeth. Mae hyn yn fy atgoffa o pan oeddwn yn blentyn yn mynd gyda’m rhieni i ymweld ag Anti Sally (doedd hi didm yn anti go iawn) a oedd yn byw yn rhywle anghysbell yn ardal Y Drenewydd neu’r Trallwng…sori, dw i’n ramblo…ond doedd dim dwr mains gyda hi. Roedd hi’n cael ei dwr i gyd o ffynnon ac roedd y paned te yn amazing.

  • Paned a Chacen 05/04/2012 at 10:46 #

   Ffan mawr o’r tea guild a’u gwobrau. Neis gweld rhywle yng nghymru yn cael cydnabyddiaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: