Lansiad Paned a Chacen: Caerdydd

22 Tach

Ddydd Iau diwethaf fe gafom ni lansiad bach ar gyfer y llyfr yng Nghaerdydd. Roedd y Lolfa wedi trefnu noson grêt yn Pettigerw Tea Rooms, roedd ‘na sgwrs fach gyda Betsan Powys a digon o baned a chacen i bawb wrth gwrs.

Fe wnes i wneud cwpwl o gacennau ar gyfer y digwyddiad ond mae’n rhaid diolch i fy modryb Llinos am wneud llond bocs o gacs bach (nes i ddwyn llond llaw i fynd adra gyda fi!) a hefyd i Elin o siop Bant a la Cart wnaeth wneud cacen Guinness mam Johny.

Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi plesio yn arw ac wedi troi allan i fod yn un o’r hoff ryseitiau o’r llyfr.

Rhaid diolch hefyd i David a Pettigrew Tea Rooms am fod mor groesawgar. Os ydych chi byth yng Nghaerdydd dwi’n eich hannog chi i fynd yno.

Roedd y stafell de yn llawn dop, felly rhaid diolch i bawb wnaeth ddod. Roedd hi’n rhyfedd cael fy holi gan Betsan (fy mos!) ac fel oedd i’w ddisgwyl gan newyddiadurwr da roedd ganddi gwpwl o gwestiynau anodd. Yn benodol petasai David Cameron yn gacen pa fath bysa fo? Wel sut gallwn i ateb hwnna ac aros yn hollol ddiduedd fel mae disgwyl i newyddiadurwr gwleidyddol fod?

Fe gefais fy holi gan Hywel Gwynfryn hefyd ar gyfer Radio Cymru. Diddorol oedd dangos iddo’r llun yn y llyfr o lyfr nodiadau Nain gyda’r rysáit ar gyfer Cacen Hywel Gwynfryn. Roedd o’n amau yn fawr mai ei gacen o oedd hi – mae’n rhaid bod Nain wedi ei gopïo o’i raglen radio foreol rai blynyddoedd yn ôl. Fe ges i anrheg ganddo hefyd, cacen lemon drizzle ei wraig gyda’r her ei bod hi’n gwneud yr un orau erioed. Yn wir, roedd hi’n hyfryd felly pwy ydw i, i ddadlau!

Fe gafwyd lot o hwyl wedi hynny hefyd, gyda diod ychydig yn gryfach. Diolch byth roedd y camera o’i neilltu erbyn hynny. ond dyma Warren Orchard (ffotograffydd y llyfr) a minnau cyn i ni ddechrau ar y gwin!

Mae’r grand tour o Gymru yn parhau fory gyda lansiad bach arall yn Dylanwad Da yn Nolgellau ac wedyn amser cinio dydd Sadwrn fe fyddai’n cynnal sesiwn arwyddo yn siop Ji-Binc yn Aberaeron.

Os da chi o gwmpas dewch draw i ddweud helo.

Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth. Mae gennych chi tan nos Sul i ddilyn y blog a gadael sylw yma er mwyn ennill copi o’r llyfr wedi’i arwyddo.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: