Tom Simmons

14 Chw
70l1A0mfTYCur+gAkoCaGA

tatws

Dyw Llundain ddim yn brin o fwytai da, ond mae gen i ffefryn newydd, ac yn digwydd bod, mae o’n cael ei redeg gan Gymry. Bwyty Tom Simmons.

Yn enedigol o Sir Benfro fe agorodd Tom Simmons ei fwyty ei hun, yn 2017. Chwe mlynedd ar ôl iddo serenu ar Masterchef: The Professionals.

Nid ar chwarae bach mae rhywun yn agor bwyty ynghanol Llundain ond mae Tom Simmons eisoes wedi ennill ei le ymysg yr holl fwytai crand eraill ger Tower Bridge. Mae’r bwyty ei hun wedi ei guddio tu ol i rai o’r adeiladau newydd yn Tower Bridge, ond wir i chi mae’n werth ei ffeindio.

Fe gewch chi groeso cynnes gan Lowri, sy’n rhedeg y bwyty ar y cyd gyda Tom.  Mae mor braf cael siarad Cymraeg ynghanol Llundain, mae’n gwneud y profiad yn un llawer mwy personol. Ond mae Lowri hefyd yn wybodus iawn ynglyn a’r bwyd a’r gwin sydd ar y fwydlen, ac yn barod i sgwrsio ac ateb unrhyw gwestiynau.

IMG_8572

eog wedi’i gochi

IMG_8575

tartare cig eidion

Dwi wedi bwyta yno deirgwaith nawr, ac mae safon y coginio wedi bod yn gyson o uchel. Mae pob pryd wedi bod yn bleser llwyr.  Ar ein hymweliad diwethaf dywedodd fy ngwr mai dyma un o’r prydau gorau iddo gael yn Llundain.

Mae’r bwyd yn glasurol ei naws, ond mae ei Gymreictod i’w weld yn glir yn y cynhwysion mae o’n ei ddefnyddio o’r menyn cennin gywrdd gogoneddus sy’n cael ei weini efo bara sourdough ffres, i’r cig oen cymreig a coctels chwisgi Penderyn.

IMG_8578

hwyaden

IMG_8573

cig oen

Be dwi’n licio am goginio Tom yw ei fod o’n sicrhau mai’r cynhwysion eu hunain sy’n serenu. A pan mae gennych chi gig oen Cymreig o’r safon uchaf, pam fyddech chi eisiau chwarae o gwmpas yn ormodol efo fo? Yn ôl Lowri mae Tom yn cysylltu a’i gigydd yn ôl yng Nghymru ar facetime bob wythnos er mwyn gweld beth sydd ganddo i’w gynnig.

Mae’r eog wedi’i gochi gyda betys, afal a rhuddygl yn ffordd berffaith o ddechrau pryd. cyfuniad hyfryd o flasau, ond sydd yn dal i fod yn ffres ac ysgafn.

Dwi wedi cael yr hwyaden a cig oen fel prif gwrs ac fe fuaswn i’n argymell y ddau. Ond mae’n werth dod am y tatws yn unig. mae yna ddigon o fwyd ar un plât felly does dim rhaid cael tatws ychwanegol ond maen nhw wir yn werth eu trio. Maen nhw’n edrych yn debyg i sglodion mawr, ond mae yna lafur cariad yn mynd fewn i’r rysáit yma. Fel yr esboniodd Lowri i mi, mae haenau o datws tenau yn cael eu coginio n y popty cyn eu torri fewn i sglodion a’u ffrio. Mochaidd ond mor flasus.

Dwi’n licio rhywbeth ysgafn ar ddiwedd pryd mawr, ac mae’r pwdinau dwi wedi’i gael yma wastad yn taro deuddeg. Yn greadigol, a blasus ond heb fod yn rhy felys chwaith. Roedd y darten afal yn benodol yn ogoneddus.

IMG_8577

tarten afal

IMG_8574

panacotta

Ond peidiwch â gadael cyn trio’r coctels, dewis bychan sydd yna ond mae’r coctel Chwisgi, wedi ei wneud efo Penderyn ac oren yn un o fy hoff  ddiodydd erioed. I fod yn onest fyddai’n werth mynd nôl yno dim ond i gael un o’r rheina a powlen o datws!Felly os ydych chi byth yn Llundain, fe fuaswn i’n sicr yn argymell eich bod yn gwneud amser am ginio neu swper yn Tom Simmons.

IMG_8579

Chwisgi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: