Tag Archives: byns

Pobi ar gyfer Dan Lepard

4 Hyd

20131006-194647.jpg

Dwi wedi sôn o’r blaen fy mod i’n aelod o glwb pobi lleol – band of bakers. Rydym fel arfer yn cwrdd ryw unwaith y mis, yn pobi llwyth o gacennau, bisgedi neu fara sy’n cyd-fynd a thema benodol. Wedyn da ni’n eu bwyta i gyd, cael sgwrs a diod fach ac yna’n mynd ag unrhyw beth sydd ar ôl adref gyda ni. Mae’n syniad syml iawn ond yn lot o hwyl.

Ond roedd y cyfarfod diwethaf ychydig yn wahanol i’r arfer, y tro hwn roedd rhaid i ni bobi rhywbeth penodol allan o lyfr gwych y pobydd Dan Lepard – Short and Sweet. Nawr does yna ddim byd anarferol am hynny, a dweud y gwir mae’n un o fy hoff lyfrau pobi felly roedd o’n ddigon hawdd dewis rhywbeth i’w wneud.

20131006-194658.jpg

Ond roedd yna bwysau ychwanegol y tro hwn gan ein bod ni’n pobi ar gyfer y dyn ei hun, yn ogystal â nifer o newyddiadurwyr gan mai dyna lansiad swyddogol ar gyfer fersiwn yr Iseldiroedd o’r llyfr.

Mae Dan Lepard yn dipyn o arwr i mi, fe wnes i ddod ar ei draws yn wreiddiol yn y Guardian. Mae o wedi bod yn ysgrifennu colofn ar bobi ers rhai blynyddoedd bellach, er mae o newydd stopio ysgrifennu i’r papur er mwyn canolbwyntio ar brosiectau eraill. Mae ei ryseitiau wastad yn ddiddorol, yn flasus ac o hyd yn llwyddianus, ac mae ei lyfr Short and Sweet yn feibl i unrhyw un sy’n hoffi pobi. Mae yna gyflwyniadau swmpus i bob pennod a channoedd o ryseitiau ar gyfer popeth o fisgedi, i fara ac o does i deisennau.

20131006-194831.jpg

 

20131006-194728.jpg

Felly doedd hi ddim yn hawdd dewis un rysáit o’r llyfr; ond gan fy mod i wrth fy modd yn pobi ac yn bwyta byns melys, fe benderfynais wneud ei ‘sticky toffee apple buns’. Doeddwn i ddim wedi gwneud y byns melys yma, sy’n llawn cnau pecan ac afalau wedi’i coginio mewn caramel o’r blaen, felly roedd o’n her ychwanegol, ond un wnes i ei fwynhau yn fawr.

Mae’r byns yn hyfryd, mae’r cnau pecan yn rhoi ansawdd neis, sy’n cyferbynnu gyda’r toes meddal, a’r afalau wedyn yn ychwanegu melysrwydd a rhywfaint o leithder sy’n eu stopi rhag mynd yn sych o gwbl.

Ar y noson roedd rhyw bump ar hugain ohonom wedi pobi danteithion o lyfr Dan, ac roedd y byrddau dan eu sang gyda chacennau, bisgedi, bara a phastai. Gwledd go iawn.

20131006-194850.jpg 20131006-194748.jpg 20131006-194738.jpg 20131006-194707.jpg

A chwarae teg i Dan roedd o’n glên iawn, ac yn llawn canmol o’n hymdrechion ni. Mae o’n foi hyfryd ac roedd o’n grêt cael sgwrs ef fo am bobi, a chlywed am yr hyn mae o am wneud nesaf. Fe ddywedodd ei fod yn gweithio ar lyfr am bobi traddodiadol o Brydain, gan gynnwys ryseitiau o Gymru. Fe fydd hi’n ddiddorol gweld dehongliad rhywun o Awstralia o’n cacennau traddodiadol ni.

Roedd hi wir yn bleser cael bod yn rhan o’r noson ac o gael pobi ar gyfer rhywun mor dalentog â Dan Lepard.

Byns gwell na fy mrawd?

26 Chw

Does ‘na ddim byd fel ychydig bach o ‘sibling rivalry’ i ysgogi rhywun i wneud rhywbeth. Nawr dwi wedi bod yn bwriadu gwneud rhyw fath o fara melys ers peth amser ond heb ddod rownd iddo fo … Wel dim tan i fi weld ymdrech fy mrawd yn ddiweddar. Nawr yn ein teulu ni fi ydi’r arbenigwr cacennau, ond fo ydi’r arbenigwr bara. Ond ychydig wythnosau yn ôl fe wnaeth Rhodri drydar lluniau o’i cinnamon buns – wedi llosgi! Felly dyma gyfle i fi gael ‘one up’ arno fo! Plentynnaidd dwi’n gwybod!

A hwre roedden nhw’n llwyddiant! Doedden nhw ddim wedi llosgi ac roedden nhw’n flasus dros ben hefyd.

Ydi mae popeth dwi’n berchen yn y gegin yn binc!

Perffaith efo paned. Jyst peidiwch â dweud wrth neb fy mod i wedi bod yn eu bwyta i frecwast bob dydd!

Cynhwysion


500 ml llaeth

150g menyn heb halen

800g blawd plaen cryf (blawd bara)

½ llwy de o halen

7g o furum sych fast action

100g o siwgr caster euraidd

Ar gyfer y menyn  cinnamon

75g menyn

2 llwy fwrdd o cinnamon

75g  o siwgr caster euraidd

Dull

1. Cynheswch y llaeth a’r menyn mewn sosban, nes bod y menyn yn toddi.

2. Hidlwch y blawd mewn i fowlen gymysgu fawr gyda’r halen, burum, a siwgr.

3. Ychwanegwch y llaeth a’r menyn at y blawd a’i gymysgu gyda llwy bren i ddechrau, yna defnyddiwch eich dwylo i orffen cymysgu nes ei fod yn ffurfio pêl.

4. Rhowch ychydig o flawd ar wyneb y bwrdd , yna tylinwch y toes tan am ddeng munud. Fe fydd y gymysgedd yn eithaf stici i ddechrau ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymestyn a thynnu’r toes nes ei fod yn llyfn ac elastig. Mae angen gwneud hyn am ddeng munud cyfan, felly byddwch yn barod i ddefnyddio ychydig bach o fôn braich! Gorchuddiwch gyda cling film a’i roi o’r neilltu am ychydig.

5. Yn y cyfamser mae angen gwneud y menyn i’w roi yn y canol. Felly toddwch 25 g o’r menyn, a’i gymysgu efo’r 50g arall, y siwgr a’r cinnamon.

6. Rhowch ychydig o flawd ar ddarn mawr o bapur greasproof  a roliwch y toes mewn i betryal reit fawr (tua 30cm x 40cm).

7. Taenwch y menyn cinnamon dros y toes i gyd, gan wneud yn siŵr eich bod chi’n mynd reit i’r ochr. Yna codwch y papur ar yr ochr hiraf a dechrau rholio’r toes i fyny fel swiss roll.

8. Unwaith mae gennych chi rôl hir torrwch mewn i gylchoedd o tua 2cm o faint, a’u rhoi mewn muffin tray neu ar baking tray wedi ei iro efo menyn.

9. Brwsiwch y toes efo wy a rhowch ychydig bach o siwgr ychwanegol ar ben bob un. Yna gorchuddiwch gyda cling film gydag ychydig o olew arno a gadewch y toes i brofi mewn rhywle cynnes am 20 munud.

10. Pobwch ar dymheredd o 220°C neu 200°C fan am 8 munud, neu tan fod y bara wedi codi ac yn edrych yn dechrau brownio.


Falla fy mod i wedi gwneud yn well na Rhodri’r tro yma, ond mae o’n dal i fod yn giamstar ar wneud bara. Felly dwi’n gobeithio yn fuan y bydd o’n rhannu ei ddoethineb gyda ni oll ac ysgrifennu post gwadd ar wneud bara.