Tag Archives: cacen brioads

Cacen briodas Dhara a Steff

16 Medi

Ychydig wythnosau yn ôl roedd un o fy ffrindiau coleg yn priodi, ac fe ges i’r pleser o wneud y gacen briodas. Dyma’r ail gacen briodas i fi ei wneud eleni, ond roedd hon ychydig yn wahanol i’r cyntaf. I ddechrau doedd dim cupcakes, sy’n golygu ychydig llai o waith i fi, ac yn ail roedd y briodas yn Llundain, felly roeddwn i’n gallu paratoi’r gacen yn fy nghegin fy hun a’i chludo yn reit hawdd i’r briodas.

Doedd Dhara na Steff yn gallu cytuno ar flas y gacen, felly fe gytunais i wneud dau dier gwahanol, gyda chacen ffrwythau draddodiadol ar y gwaelod a sbwng lemwn ar y top.

Fe wnes i baratoi’r gacen ffrwythau ychydig o fisoedd o flaen llaw, felly gyda dau ddiwrnod cyn y briodas dim ond y gacen lemwn oedd angen ei gwneud. Fe ddefnyddiais rysait sbwng syml ond gan ychwanegu ychydig o zest lemwn i’r gymysgedd ac ar iddo goginio, fe wnes i ei drochi mewn sudd lemwn a siwgr oedd wedi cael ei gynhesu (fel petai chi’n gwneud lemon drizzle). Yna er mwyn gwneud yn siwr ei fod o’n blasu yn ddigon o lemwn fe roddais buttercream efo ychydig o lemon curd wedi ei gymysgu fewn iddo yng nghanol y gacen.

Roedd y briodas yn un indiaidd, felly yn lle defnyddio rhuban plaen i addurno’r gacen fe roddodd Dhara hen saree i fi, ac fe wnes i dorri darnau o’r saree a’i bwytho at ei gilydd i wneud rhuban. Roeddwn i wedi gwneud rhosod siwgr ar gyfer top y gacen, ond roedd nai Dhara wedi gwneud addurn bach allan o lego hefyd, oedd yn llawer gwell yn fy marn i!

A gan ei bod hi’n briodas Indiaidd fe ges i wisgo’r saree mwyaf hyfryd.