Tag Archives: cacen gaws

Cacen gaws sinsir a riwbob

5 Chw

Fe welais i riwbob yn yr archfarchnad yn ddiweddar ac fe wnaeth i mi feddwl nad ydw i erioed wedi coginio unrhywbeth efo riwbob heblaw am grymbl. Felly fe ysgogodd hynny i mi fynd ati i chwilio am bwdin neu gacen fyddai ychydig bach yn fwy mentrus.

Mae riwbob a sinsir yn gyfuniad gwych, felly pan welais i rysait ar gyfer cacen gaws sinsir a riwbob, roedd rhaid yn rhaid i mi ei drio. Rysait ar gyfer cacen gaws wedi’i bobi yw hwn, rhywbeth nad oeddwn wedi’i wneud o’r blaen. Mae’n golygu ychydig bach mwy o waith ond mae’n rhaid dweud fy mod i’n ei hoffi’n well na chacen gaws cyffredin, gan ei fod yn llawer mwy ysgafn.

Roedd genni un broblem fawr pan ddaeth hi’n amser i mi goginio’r gacen gaws, doeddwn i methu ffeindio riwbob yn unrhyw le! Felly yn lle rhostio fy riwbob fy hun, bu raid i mi ddefnyddio riwbob tun. Nawr dwi’n gwybod mai cyfnewidiad gwael oedd hynny, ond roeddwn i wedi rhoi fy mryd ar wneud y gacen, felly dyna oedd yr unig opsiwn. Yr unig broblem efo hyn oedd bod y riwbob tun bach yn wlyb ac yn golygu bod y bisged ar y gwaelod yn mynd ychydig bach yn sogi. Ond roedd y riwbob yn gyferbyniad hyfryd i felyster y gacen ei hun. Fe fydd yn rhaid i mi drio’r rysait eto, unwaith dwi’n cael gafael ar riwbob ffres, i weld os fydd o’n gwneud gwahaniaeth.

Dwi wrth fy modd efo blas sinsir felly yn ogystal â defnyddio bisgedi sinsir fel gwaleod i’r gacen fe wnes i hefyd ychwanegu darnau o sinsir mewn syryp i’r gacen ei hun. Ond os nag ydych mor hoff â hynny o sinsir byddai modd ei adael allan o’r gacen ei hun, a chanolbwyntio ar y riwbob yn unig.

 

Cynhwysion

600g riwbob
75g siwgr caster

1 paced 300g o fisgedi sinsir
100g menyn heb halen wedi’i doddi
300g caws meddal llawn brasder
65g siwgr caster
Croen 1 lemon wedi’i gratio yn fân
3 wy mawr wedi’i gwahanu
150ml hufen wedi’i suro
2 ddarn o sinsir mewn syryp wedi’i torri yn fân

 

Dull

1. Torrwch y riwbob yn ddarnau tua 5cm o hyd a’u gosod mewn dysgl gall fynd yn y popty. Gwasgarwch y siwgr am eu pen a’u rhostio am 15 munud ar dymheredd o 200C / 180C fan. Neu os nag ydych yn gallu cael gafael ar riwbob ffres fel fi, defnyddiwch riwbob tun, neu riwbob wedi’i rewi.

2. Malwch y bisgedi, unai trwy eu rhoi mewn bag plastig a’u taro gyda phin rolio, neu rhowch nhw mewn prosesydd bwyd. Cymysgwch gyda’r menyn wedi toddi a’u gwasgu ar waelod tun crwm gydag ochrau sy’n dod yn rhydd. Gadewch i oeri yn yr oergell tra da chi’n gwneud gweddill y gacen gaws.

3. Curwch y caws meddal gyda chwisg electrig nes ei fod yn feddal, yna ychwanegwch y siwgr caster a chroen y lemon. Cymysgwch yn dda.

4. Ychwanegwch y 3 melynwy a’r hufen wedi’i suro a churo eto nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwh y sinisr wedi’i dorri a chymysgu.

5, Mewn bowlen arall chwisgiwch y 3 gwyn wy nes ei fod yn stiff. Rhowch lond llwy o’r gwyn wy yn y gymysgedd gaws a’i gymysgu yn dda. Yna ychwanegwch weddill y gwyn wy a’i blygu yn ofalus, gan ddefnyddio llwy fetel.

6. Gwasgarwch y riwbob ar ben y bisgedi, yna tywalltwch y gymysgedd gacen gaws am ei ben.

7. Gosodwch ar hambwrdd pobi a’i goginio ar dymheredd o 180C/160C fan am 15 munud, neu nes ei fod wedi codi. Yna gostyngwch y tymheredd i 160C / 140C fan a’i bobi am 30-35 munud arall, nes ei fod yn teimlo’n eithaf solet ond dal ychydig yn wobli yn y canol.

8. Tynnwch allan o’r popty a rhedwch gyllell o gwmpas ochr y tun i ryddhau’r ochrau ychydig. Gadewch i oeri yn y tun. Peidiwch â phoeni os yw’r gacen gaws yn cracio ychydig, mae hyn yn eithaf naturiol. Dwi wedi clywed bod modd osgoi hyn trwy adael y gacen i oeri yn raddol yn y popty, ond roedd gennai bethau arall i’w coginio ar ôl hon, felly allan a hi a wfft ag unrhyw grac!