Tag Archives: cacs bach

Digon o gacen i dagu ci

8 Maw

20130308-160510.jpg

Fel da chi’n gwybod dwi ddim angen unrhyw anogaeth i bobi nac i fwyta cacennau, felly pan glywais i gan ffrind bod yna grwp o bobwyr lleol yn cwrdd yn fisol, roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi ymuno â nhw.

Mae Band Of Bakers yn grwp yn Ne Ddwyrain Llundain sy’n dod a pobl at ei gilydd sy’n hoffi pobi, i rannu eu campweithiau dros ddiod a sgwrs.

Mae yna thema benodol i bob digwyddiad, ond dyna’r unig reol. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr a does yna ddim elfen o gystadleuaeth o gwbwl. Mae pawb yn dod a’u cacen, pwdin, tarten neu fisgedi gyda nhw, eu gosod ar fwrdd enfawr a wedyn mae pawb yn cael cyfle i flasu.

20130308-160549.jpg

Y thema y tro hwn oedd clasuron Prydeinig, ac roedd yna ystod eang o ddanteithion fel cacennau eccles, sgons, digestives, tarten gaws a nionyn, cacen sticky toffee pudding, cacennau bach earl grey a hot cross buns.

Mae’n rhaid cyfaddef nad oedd rhaid i fi feddwl yn hir, pan glywais i beth oedd y thema. Beth arall gallwn i ei wneud ond cacs bach Mamgu? Fe gefais i ymateb da iddyn nhw, gyda lot o bobl yn dweud wrthai eu bod nhw wrth eu boddau gyda ‘welshcakes’, ac roeddwn i’n falch o weld plât gwag ar ddiwedd y noson.

Roedd yna ryw 30-35 o bobl yn y digwyddiad, oedd yn cael ei gynnal mewn tafarn leol, felly roedd hi’n amhosib blasu popeth. Ond fe fyddwch chi’n falch o glywed fy mod i wedi gwneud fy ngorau a stwffio fy hun nes fy mod i’n cael palpitations o’r holl siwgr. Wedyn os nad oeddwn i wedi bwyta digon, ar ddiwedd y noson, roedd pawb yn cael llenwi eu bocsys gyda beth bynnag oedd ar ôl ar y bwrdd i fynd adra gyda nhw.

20130308-160605.jpg

Mae’n rhaid dweud bod popeth wnes i flasu yn hyfryd, yn amlwg mae yna griw talentog iawn o bobwyr yn yr ardal yma.

Mae’r syniad o ddod at eich gilydd i rannu yr hyn ‘da chi wedi’i goginio, mor syml ond yn gymaint o hwyl. Ac mae’n rhaid i mi ddiolch i Gemma a Naomi am drefnu’r digwyddiadau. Dwi methau aros rwan i glywed beth fydd thema’r un nesaf.

Dwi’n caru cacs bach

11 Maw

Welshcakes, pice ar y maen, cacennau cri … neu fel mae fy nheulu i’n eu galw nhw … cacs bach. Beth bynnag da chi’n eu galw nhw, does dim curo ein cacen genedlaethol. Mae’n teulu ni wrth eu boddau efo nhw, ac yn eu gwneud nhw byth a beunydd. Fy hoff beth i fel plentyn oedd bwyta’r toes heb ei goginio, er bod dad yn dweud y buasai’n sticio at fy nghalon! A dwi’n sicr nad oes neb yn gallu eu gwneud nhw’n well na dad. Ond dwi’n trio fy ngorau!

Dwi’n chwyrn fy marn ynglŷn â sut yn union y dylai cacs bach fod. Maen nhw i fod yn syml ac yn blaen, felly plîs peidiwch â rhoi sbeis ynddyn nhw. A pheidiwch â hyd yn oed sôn am y rhai da chi’n gallu eu prynu gyda jam yn y canol, hollol hurt!

Mae lot o ryseitiau ar gyfer cacs yn defnyddio menyn yn unig, ond mae rysáit dad yn defnyddio hanner menyn a hanner lard. Nawr dyw lard ddim yn ffasiynol iawn y dyddiau yma ond mae’n gwneud gwahaniaeth mawr i flas ac ansawdd y cacennau felly maen werth ei drio.

Dylid coginio’r rhain ar radell haearn ond os nad oes gennych chi un mae’n bosib eu gwneud nhw mewn padell ffrio reit drwm hefyd.

Cynhwysion

1lb blawd codi

4 oz menyn

4 oz lard

5oz siwgr

4oz syltanas

1 wy

sblash o laeth

 

Dull

1. torrwch y menyn a’r lard mewn i ddarnau bach a’i rwbio i mewn i’r blawd nes ei fod yn edrych fel briwsion.

 

2. Ychwanegwch y siwgr, syltanas a’r wy, a’i gymysgu nes eich bod yn ffurfio pelen o does. Ychwanegwch sblash o laeth os oes angen.

3. Roliwch y toes allan nes ei fod yn rhyw ¼ modfedd o drwch a thorrwch allan gylchoedd, neu galonnau fel gwnes i y tro hwn. (doeddwn i methu ffeindio’r torrwr crwn!)

 

 

4. Cynheswch y radell a’i rwbio gydag ychydig o fenyn. Yna gosodwch eich toes ar y radell a’u coginio am ryw 2-3 munud ar bob ochr.

5. Tynnwch oddi ar y radell a’u hysgeintio gydag ychydig o siwgr.

6. Triwch beidio eu bwyta i gyda ar unwaith, er dwi’n gaddo bydd hynny yn anodd iawn. (2-4 ar y tro yw’r tueddiad yn ein teulu ni!)