Tag Archives: cannwyll

Paned a channwyll

25 Mai

Ymddiheuriadau ond does gan y blog yma ddim byd i wneud efo coginio. Ond mae fy obsesiwn efo te a chacennau yn tueddu i dreiddio fewn i elfennau eraill o fy mywyd hefyd.

Dwi di bod yn dysgu sut i wneud canhwyllau ac be well iw gnweud nhw ynddo na cwpanau te?

Yr wythnos diwethaf fe fues i ar gwrs yn y make lounge yn dysgu sut i wneud canhwyllau. Maen nhw’n cynnal gweithdai gwych yno – dyna ble fues i’n gwneud fy nghwrs addurno cupcakes – a dwi’m yn gallu stopio mynd nôl rwan.

Yn y cwrs canhwyllau fe ddysgom sut i wneud canhwyllau soya, a sut i gymysgu essential oils i wneud ein harogl arbennig ein hunain.

Mae’r arogl y creais i yn parhau ar y thema bwyd – cymysgedd o vanilla, pupur du a grawnffrwyth. Swnio yn od efallai ond mae o’n arogli yn hyfryd.

Dwi hefyd wedi bod yn dysgu sut i wneud lampshades. Mae mor anodd ffeindio rhai neis yn y siopu a mae nhw mor ddrud, felly o’n i’nm eddwl y buaswn i’n well yn dysgu gwneud rhai fy hun. Dwi’n licio’r un yma cmaint fel fy mod i eisiau gwneud mwy rwan, yn enwedig gan fod ganddyn nhw ddewis mawr o  ddeunyddiau hyfryd yn y make lounge. Ond dim ond dau olau sydd angen lampshade yn y fflat, felly efallai y bydd  rhaid i fi eu newid nhw’n wythnosol!

Ond rhybudd i unrhyw deulu neu ffrindiau sy’n darllen fyddwh chi gyd yn cael cannwyll a lampshade fel anrhegion penblwydd o hyn ymlaen!

Advertisements