Tag Archives: ceirios

Cacen almon a cheirios ffres

4 Gor

DS2_9593

Mae’r haul wedi bod yn tywynnu ers wythnosau a’r haf wedi cyrraedd ac mae hynny yn golygu bod yna geirios ffres yn y siopau (neu os ydych chi’n lwcus iawn, ar eich coeden). Mae tymor ceirios ffres yn un byr iawn, felly dwi wastad yn trio gwneud y mwyaf o’r cyfnod yma.

Mae gen i atgofion melys iawn o fwyta bagiad cyfan o geirios fel plentyn, hyd nes bod gen i fynydd o gerrig ar ôl. Nawr os ydych chi’n gallu osgoi eu bwyta nhw i gyd yn syth, mae’r gacen hon yn ffordd hyfryd o ddathlu hyfrydwch ceirios ffres.

DS2_9618

DS2_9613Wrth gwrs os nad ydych chi’n gallu cael gafael ar geirios ffres yna ddefnyddio ceirios glacee yn lle, ond cofiwch eu golchi i ddechrau fel nad ydyn nhw’n or-felys.

Cynhwysion

300g o geirios (cyn tynnu’r cerrig)
125g o fenyn heb halen
150g o siwgr mân
2 wy
½ llwy de o rin almon
150g o flawd plaen
1½ llwy de o bowdr codi
100g o almonau mâl
20g o almonau tafellog

 

Dull

Cynheswch eich popty i 180C / 160C ffan / Nwy ac irwch a lein irwch waelod tun crwn 20cm sy’n cau gyda sbring (springform tin)

Torrwch y cerrig allan o’r ceirios. Mae’n bosib cael teclyn pwrpasol i wneud hyn sy’n gadael y ceirios yn gyfan , ond dwi’n eu torri’n hanner gyda chyllell finiog.

Yna gyda chwisg drydan, cymysgwch y menyn a’r siwgr am 5 munud nes eu bod yn olau ac yn ysgafn.

Ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan sicrhau eich bod chi’n chwisgio’n drylwyr cyn ychwanegu’r ail wy.

Ychwanegwch y rhin almon a’i gymysgu yn dda, cyn ychwanegu’r blawd, powdr codi a’r almonau mâl a’u plygu i mewn i’r gymysgedd gyda llwy neu spatula.

Rhowch ryw 50g o’r ceirios i un ochr, a chymysgwch y gweddill i mewn i gymysgedd y gacen.

Trosglwyddwch y gymysgedd i’ch tun, a’i goginio am 30 munud. Wedi hanner awr tynnwch allan o’r popty ac ysgeintiwch yr almonau tafellog am ei ben, a Rhowch y ceirios sydd gennych yn weddill yn bentwr ar ganol y gacen. Rhowch yn ôl yn y popty i goginio am 10 munud arall, neu hyd nes bod sgiwer, o’i osod yng nghanol y gacen, yn dod allan yn lân.

Gadewch i oeri yn y tun, ysgeintiwch gydag ychydig o siwgr eisin cyn ei weini.

Cookies

10 Gor

Am ryw reswm dwi wedi bod yn gwneud lot o fisgedi yn ddiweddar yn hytrach na chacennau. Efallai gan eu nod nhw’n lot haws a lot cyflymach i’w gwneud. Felly perffaith os ydych chi eisiau rhywbeth melys i’w fwyta ar frys neu os ydych chi’n brin o amser.

Mae’r rysait yma yn gwneud cookies Americanaidd, rhai mawr ‘chewy’, yn llawn siocled neu ffrwythau.

Rysait ar gyfer cookies plaen yw hwn, ond pwy sydd eisiau cookies plaen? Defnyddiwch o fel base ac ychwanegwch unrhyw beth da chi ffansi iddo, boed o’n gnau neu ffrwythau sych neu siocled.

Fe wnes i rai siocled gwyn a cranberries a siocled tywyll a cheirios sych.

Os ydych chi’n gwneud rhai siocled cyfnewidiwch 50g o’r blawd am 50g o bowdr coco

Ond rhybudd bach, mae’r rysait yma yn gwneud llwyth o fisgedi. Felly os nad ydych chi’n porthi’r pum mil, mae’n bosib rhewi’r toes cyn ei goginio. Gwnewch sosej allan o’r hyn sy’n weddill a’i lapio mewn papur greaseproof, a’i roi mewn bag yn y rhewgell. Wedyn pan fyddwch chi eisiau ei ddefnyddio eto torrwch gylchoedd o’r toes a’u coginio yn syth. Efallai y bydd angen eu coginio am ychydig mwy o funudau. Perffaith os mai dim ond un neu ddau o fisgedi da chi eisiau neu os oes yna rywun yn pigo draw amser te yn ddirybudd!

Cynhwysion

225g menyn heb halen
375g siwgr brown golau
50g siwgr caster
3 tsp vanilla extract
2 wy mawr
400g blawd plaen
2 tsp bicarbonate of soda

Dull

1. Curwch y menyn, y ddau siwgr a’r vanilla am 2-3 munud nes ei fod wedi goleuo mewn lliw ac yn ysgafn.

2. Curwch y wyau i mewn i’r gymysgedd un ar y tro.

3. Hidlwch y blawd a’r bicarb a’i gymysgu.

4. Rhowch lond llwy pwdin o’r toes ar baking tray wedi’i leinio gyda phapur greaseproof. Gwnewch yn siwr bod digon o le rhyngddyn nhw achos fe fydden nhw’n gwasgaru cryn dipyn.

5. Coginiwch yn y popty ar 170C / 150C fan am 12-14 munud.