Tag Archives: cinnamon

Byns gwell na fy mrawd?

26 Chw

Does ‘na ddim byd fel ychydig bach o ‘sibling rivalry’ i ysgogi rhywun i wneud rhywbeth. Nawr dwi wedi bod yn bwriadu gwneud rhyw fath o fara melys ers peth amser ond heb ddod rownd iddo fo … Wel dim tan i fi weld ymdrech fy mrawd yn ddiweddar. Nawr yn ein teulu ni fi ydi’r arbenigwr cacennau, ond fo ydi’r arbenigwr bara. Ond ychydig wythnosau yn ôl fe wnaeth Rhodri drydar lluniau o’i cinnamon buns – wedi llosgi! Felly dyma gyfle i fi gael ‘one up’ arno fo! Plentynnaidd dwi’n gwybod!

A hwre roedden nhw’n llwyddiant! Doedden nhw ddim wedi llosgi ac roedden nhw’n flasus dros ben hefyd.

Ydi mae popeth dwi’n berchen yn y gegin yn binc!

Perffaith efo paned. Jyst peidiwch â dweud wrth neb fy mod i wedi bod yn eu bwyta i frecwast bob dydd!

Cynhwysion


500 ml llaeth

150g menyn heb halen

800g blawd plaen cryf (blawd bara)

½ llwy de o halen

7g o furum sych fast action

100g o siwgr caster euraidd

Ar gyfer y menyn  cinnamon

75g menyn

2 llwy fwrdd o cinnamon

75g  o siwgr caster euraidd

Dull

1. Cynheswch y llaeth a’r menyn mewn sosban, nes bod y menyn yn toddi.

2. Hidlwch y blawd mewn i fowlen gymysgu fawr gyda’r halen, burum, a siwgr.

3. Ychwanegwch y llaeth a’r menyn at y blawd a’i gymysgu gyda llwy bren i ddechrau, yna defnyddiwch eich dwylo i orffen cymysgu nes ei fod yn ffurfio pêl.

4. Rhowch ychydig o flawd ar wyneb y bwrdd , yna tylinwch y toes tan am ddeng munud. Fe fydd y gymysgedd yn eithaf stici i ddechrau ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymestyn a thynnu’r toes nes ei fod yn llyfn ac elastig. Mae angen gwneud hyn am ddeng munud cyfan, felly byddwch yn barod i ddefnyddio ychydig bach o fôn braich! Gorchuddiwch gyda cling film a’i roi o’r neilltu am ychydig.

5. Yn y cyfamser mae angen gwneud y menyn i’w roi yn y canol. Felly toddwch 25 g o’r menyn, a’i gymysgu efo’r 50g arall, y siwgr a’r cinnamon.

6. Rhowch ychydig o flawd ar ddarn mawr o bapur greasproof  a roliwch y toes mewn i betryal reit fawr (tua 30cm x 40cm).

7. Taenwch y menyn cinnamon dros y toes i gyd, gan wneud yn siŵr eich bod chi’n mynd reit i’r ochr. Yna codwch y papur ar yr ochr hiraf a dechrau rholio’r toes i fyny fel swiss roll.

8. Unwaith mae gennych chi rôl hir torrwch mewn i gylchoedd o tua 2cm o faint, a’u rhoi mewn muffin tray neu ar baking tray wedi ei iro efo menyn.

9. Brwsiwch y toes efo wy a rhowch ychydig bach o siwgr ychwanegol ar ben bob un. Yna gorchuddiwch gyda cling film gydag ychydig o olew arno a gadewch y toes i brofi mewn rhywle cynnes am 20 munud.

10. Pobwch ar dymheredd o 220°C neu 200°C fan am 8 munud, neu tan fod y bara wedi codi ac yn edrych yn dechrau brownio.


Falla fy mod i wedi gwneud yn well na Rhodri’r tro yma, ond mae o’n dal i fod yn giamstar ar wneud bara. Felly dwi’n gobeithio yn fuan y bydd o’n rhannu ei ddoethineb gyda ni oll ac ysgrifennu post gwadd ar wneud bara.

Advertisements