Tag Archives: cranberry

Cookies

10 Gor

Am ryw reswm dwi wedi bod yn gwneud lot o fisgedi yn ddiweddar yn hytrach na chacennau. Efallai gan eu nod nhw’n lot haws a lot cyflymach i’w gwneud. Felly perffaith os ydych chi eisiau rhywbeth melys i’w fwyta ar frys neu os ydych chi’n brin o amser.

Mae’r rysait yma yn gwneud cookies Americanaidd, rhai mawr ‘chewy’, yn llawn siocled neu ffrwythau.

Rysait ar gyfer cookies plaen yw hwn, ond pwy sydd eisiau cookies plaen? Defnyddiwch o fel base ac ychwanegwch unrhyw beth da chi ffansi iddo, boed o’n gnau neu ffrwythau sych neu siocled.

Fe wnes i rai siocled gwyn a cranberries a siocled tywyll a cheirios sych.

Os ydych chi’n gwneud rhai siocled cyfnewidiwch 50g o’r blawd am 50g o bowdr coco

Ond rhybudd bach, mae’r rysait yma yn gwneud llwyth o fisgedi. Felly os nad ydych chi’n porthi’r pum mil, mae’n bosib rhewi’r toes cyn ei goginio. Gwnewch sosej allan o’r hyn sy’n weddill a’i lapio mewn papur greaseproof, a’i roi mewn bag yn y rhewgell. Wedyn pan fyddwch chi eisiau ei ddefnyddio eto torrwch gylchoedd o’r toes a’u coginio yn syth. Efallai y bydd angen eu coginio am ychydig mwy o funudau. Perffaith os mai dim ond un neu ddau o fisgedi da chi eisiau neu os oes yna rywun yn pigo draw amser te yn ddirybudd!

Cynhwysion

225g menyn heb halen
375g siwgr brown golau
50g siwgr caster
3 tsp vanilla extract
2 wy mawr
400g blawd plaen
2 tsp bicarbonate of soda

Dull

1. Curwch y menyn, y ddau siwgr a’r vanilla am 2-3 munud nes ei fod wedi goleuo mewn lliw ac yn ysgafn.

2. Curwch y wyau i mewn i’r gymysgedd un ar y tro.

3. Hidlwch y blawd a’r bicarb a’i gymysgu.

4. Rhowch lond llwy pwdin o’r toes ar baking tray wedi’i leinio gyda phapur greaseproof. Gwnewch yn siwr bod digon o le rhyngddyn nhw achos fe fydden nhw’n gwasgaru cryn dipyn.

5. Coginiwch yn y popty ar 170C / 150C fan am 12-14 munud.