Tag Archives: madeira

Cacen Penblwydd Pinc

11 Tach

20111024-153117.jpg

Fe ofynnodd cydweithiwr i mi wneud cacen penblwydd i’w merch 6 oed. Mae hi’n licio unrhywbeth pinc a merchetaidd, ac mae hi’n caru sgidiau sodlau uchel, felly wrth gwrs fe ddywedais i ie. Merch tebyg iawn i fi!

Heblaw am y brîff yna roedd gena’i rwydd hynt i wneud beth bynnag yr oeddwn i eisiau. Felly fe gefais i dipyn o hwyl!

Fe wnes i gacen madeira (rysait isod), cacen sy’n dal ei siap yn llawer gwell na sbwng cyffredin fel sbwng victoria. Mae’n dda iawn hefyd os ydych chi eisiau torri cacen mewn i siapiau gwahanol.

Ar ôl gadael y gacen i oeri, y peth cyntaf oedd angen ei wneud oedd torri’r top yn fflat, a’i dorri yn hanner.

20111024-155112.jpg

Yna fe lenwais y gacen gydag eisin menyn a gorchuddio’r top a’r ochrau gyda haen denau o’r eisin. Wedyn mae angen rhoi’r gacen yn yr oergell er mwyn gadael i’r eisin setio, cyn ei orchuddio gyda haen arall o’r eisin. Y tro yma yn sicrhau eich bod yn cael yr eisin mor llyfn â phosib. Ac yna nol i’r oergell a fo. Mae hyn yn rhoi’r sylfaen gorau posib i chi ar gyfer gorchuddio’r gacen gydag eisin fondant.

20111024-155128.jpg

Y cam nesaf yw gorchuddio’r holl gacen gyda eisin fondant. Mae’n bosib prynu’r eisin yma wedi ei liwio yn barod, fel y gwnes i y tro hwn, neu ddefnyddio eisin gwyn a’i liwio eich hunain gyda lliw bwyd (y past nid y rhai dyfrllyd da chi’n ei gael mewn archfarchnadoedd).

Ar ôl rolio’r eisin allan, gosodwch yn ofalus dros y gacen, gan ddefnyddio’r pin rolio i’w godi. Wedyn defnyddiwch eich dwylo, neu declyn esmwytho i’w gael yn hollol llyfn. Dyw hyn ddim yn hawdd, ond gydag ychydig o ymarfer fe fyddwch chi’n gallu cael eich cacennau i edrych yn broffesiynol. Y tric yw defnyddio’r eisin menyn i sicrhau bod eich cacen mor llyfn â phosib cyn rhoi’r sugarpaste ymlaen.

Wedyn mae’r hwyl o addurno yn dechrau. Fe ddefnyddiais dorrwr bisgedi i wneud y siapiau bag ac esgid, mewn eisin pinc golau, a’u haddurno drwy beipio ychydig o royal icing arnyn nhw. Yna fe addurnais y gwaelod gyda chalonnau, a pheipio’r enw gyda llaw. Er mwyn ychwanegu ychydig o sglein fe frwsiais yr addurniadau gyda ychydig o glitter bwytadwy.

Fe wnes i fwynhau gwneud y gacen yma, roedd o’n lot o hwyl. Ond roeddwn i wrth fy modd o glywed bod Martha wedi dweud mai hon oedd y gacen orau yn y byd! Falch bod y cwsmer yn hapus!

Rysait ar gyfer cacen madeira

Cynhwysion

350g menyn heb halen
350g siwgr caster
350g blawd codi
175g blawd plaen
6 wy mawr

Dull

1. Cynheswch y popty i 160C/140C fan. Irwch dun cacen 8 modfedd a’i leinio gyda phapur greasproof.
2. Cymysgwch y menyn a siwgr nes ei fod yn ysgafn (tua 5 munud gyda chwisg trydan)
3. Curwch yr wyau mewn i’r gymysgedd, un ar y tro, gan roi llwyaid o flawd rhwng bob un er mwyn ei atal rhag ceulo.
4. Hidlwch y ddau flawd i mewn i’r gymysgedd, a’i blygu yn ofalus gyda spatula neu lwy fetel.
5. Rhowch yn y tun, a’i bobi am 1½ i 1¾ awr. Neu nes bod sgiwer sy’n cael ei osod yn y canol yn dod allan yn lan.

Advertisements