Tag Archives: mins peis

Pobi Nadoligaidd

11 Rhag


20121211-220321.jpg

Fel pob cogydd da dwi wedi gwneud fy nghacennau Nadolig ers peth amser. Dwi wedi bod yn eu bwydo gyda brandi yn weddol reolaidd ac yn fuan fe fydd hi’n amser i mi eu haddurno. Ond fe geith hynny aros am ryw wythnos arall.

Ond yn y cyfamser mae yna ddigon o bobi arall i gadw fi’n brysur. A dyma rai o’r pethau dwi wedi’i gwneud dros yr wythnos diwethaf.

20121211-220336.jpg

Wrth gwrs dyw hi ddim yn gyfnod y Nadolig heb mins peis, er mae’n rhaid cyfaddef mai dim ond yn weddol ddiweddar dwi wedi dechrau eu licio. Dwi’n gwneud toes melys ar gyfer fy mins peis, gydag ychydig o almonau mâl a sudd oren. A dwi dal heb wneud fy mriwgig fy hun (twt twt) felly dwi’n defnyddio pot o friwgig siop ac yn ychwanegu croen oren a brandi.

20121211-220346.jpg

Ond yn ogystal â’r mins peis traddodiadol dwi hefyd wedi gwneud byns Nadoligaidd. Rhywbeth wnes i greu ydi’r rhain, yn seiliedig ar fy rysait ar gyfer byns chelsea. I’w gwneud nhw bach yn Nadoligaidd fe ychwanegais sbeis at y menyn a siwgr yn y canol a rhoi ceirios, llugaeron sych a chroen candi yng nghanol gyda’r rhesins. Wedyn ar ôl eu coginio tywallt ychydig o eisin am ei ben ac ysgeintio gydag almonau wedi’i sleisio.

20121211-220450.jpg

 

20121211-220509.jpg

Rai wythnosau yn ôl fe ddaeth fy ffrind Pia o Sweden draw i aros (os da chi wedi prynu’r llyfr fe fyddwch chi wedi clywed amdani, hi sy’n rhoi’r holl ryseitiau hyfryd i mi o Sweden). Fe ddoth hi ag ychydig o anrhegion gyda hi – mygiau hyfryd sy’n edrych fel eu bod nhw wedi’i gweu, cesys bach i wneud Mazariner (mae’r rysáit ar gyfer rhain yn y llyfr) a llwyth o dorwyr Nadoligaidd. Felly pan ddaeth hi’n amser i mi ddefnyddio’r torwyr a gwneud bisgedi Nadoligaidd, roedd rhaid i mi wneud rhywbeth scandinafiaidd, rhywbeth fel Pepperkaker. Bisgedi bach tenau sy’n llawn sbeis. Wel yn digwydd bod gen i ychydig bach o obsesiwn gyda Scndinafia, ac un o’r llyfrau diweddar i mi eu prynu oedd Scandilicious gan Signe Johansen, ac mae ‘na rysáit perffaith ar gyfer pepperkaker yno. Mae’r rysáit yn gwneud llwythi o fisgedi, ond maen nhw’n para am oes, felly perffaith i’w cadw yn y tŷ dros yr ŵyl. Maen nhw’n hyfryd hefyd fel anrhegion, wedi’i rhoi mewn bagiau a’u clymu gyda rhuban.

Mins Peis Cartref

11 Rhag

Fe gefais i ddiwrnod prin iawn i fi fy hun ddoe, felly wrth gwrs fe wnes i ei dreulio’r diwrnod cyfan yn y gegin. Dwi’n mynd ar fy ngwyliau i New York yr wythnos nesaf,(gewch chi’r hanes ar y blog pan dwi’n dod ‘nôl) felly dyma oedd fy unig gyfle i wneud ychydig bach o bobi Nadoligaidd.

Y peth cyntaf yr oeddwn eisiau ei wneud oedd mins peis, ond hefyd roeddwn i eisiau trio gwneud stollen am y tro cyntaf, gan ei fod yn un o fy hoff fwydydd Nadoligaidd. Y llynedd fe wnes i fy saws cranberry fy hun a siytni nionod coch, ac roedd y ddau mor boblogaidd gyda’r teulu’r llynedd, fel fy mod i wedi cael galwadau i wneud mwy eleni. Heddiw mae’n rhaid i mi fwrw ymlaen gydag addurno fy nghacennau Nadolig, ond yn gyntaf dwi am rannu fy rysait am fins peis gyda chi.

Goeliwch chi byth ond fel plentyn roeddwn i’n casau mins peis. Dwi wastad wedi bod wrth fy modd efo cacen Nadolig ond am ryw reswm doeddwn i ddim yn licio mins peis. ond mae hynny wedi hen newid, ac er bod mins pes o’r siop yn ddigon neis does dim i guro un cartref.

Mae lot o bobl yn defnyddio pastry plaen gyda’u mins peis ond dwi’n licio defnyddio pastry melys. Mae’n ddolig felly mae’n rhaid i bopeth fod mor gyfoethog a blasus a phosib!

Er fy mod i’n gwneud fy mhastry fy hun dwi erioed wedi gwneud fy mincemeat fy hun, mae amser yn rhy brin ar hyn o bryd! Ond wrth gwrs dwi yn licio ychwanegu rhywbeth at y mincmeat dwi’n ei brynu o’r siop. Dwi’n tueddu i brynu’r un gorau posib ac wedyn yn ychwanegu zest oren wedi’i gratio a sblash go dda o frandi (mae’n rheol bod rhaid rhoi alcohol ym mhopeth da chi’n ei goginio dros y Nadolig)

Pan da chi’n gwneud y pastry mae’n bwysig eich bod chi’n cadw popeth mor oer â phosib, felly cadwch eich cynhwysion a hyd yn oed eich bowlen yn yr oergell a throwch y gwres canolog yn eich cegin i ffwrdd am ychydig neu agorwch ffenest!

Cynhwysion

250g blawd plaen

50g siwgr eisin

75g almonau mâl

pinsied o halen

150g menyn heb halen

2 felynwy

2 llwy fwrdd o sudd oren ffres oer

Dull

1. Hidlwch y blawd, siwgr eisin a halen mewn i fowlen ac ychwanegwch yr almonau mâl.

2. Torrwch y menyn mewn i ddarnau bach a’i rwbio fewn i’r blawd, nes ei fod yn edrych fel tywod. Neu os oes gennych chi brosesydd bwyd, cymysgwch bopeth at ei gilydd yn hwnna.

3. Cymysgwch y melynwy gyda’r sudd oren a’i ychwanegu ar y blawd a menyn.

4. Cymysgwch at ei gilydd nes ei fod yn ffurfio toes, mae’n haws defnyddio eich dwylo i wneud hyn.

5. lapiwch y toes mewn cling film a’i roi yn yr oergell i oeri am o leiaf 30 munud.

6. Ar ôl 30 munud rholiwch hanner y toes allan ar fwrdd gydag ychydig o flawd arno. Dwi’n licio pastry tenau, felly dwi’n rholio fo allan nes ei fod yn ryw 2mm o drwch. Yna torrwch gylch allan, a’i osod mewn tun wedi ei iro gyda menyn.

7. Yna roliwch weddill y toes a thorri cylchoedd ychydig bach yn llai mewn maint i ffitio ar y top.

8. Lenwch y cesys pastry gyda mincemeat a gosodwch y caead ar ei ben, gan ddefnyddio ychydig o laeth o amgylch yr ochr i’w ludo. Dwi wedyn yn defnyddio fforc i grimpio’r ochrau ac yn torri twll yn y top i adael y stem allan.

9. Gorffennwch drwy eu brwsio gyda llaeth a rhowch ychydig bach o siwgr ar y top

10. Pobwch ar dymheredd o 180ºC / 160ºC fan am 25-30 munud.

Mae’n bosib rhewi rhain ar ôl eu coginio, felly gwnewch ddwywaith gymaint a da chi eisiau, ac fe fydd gennych chi ddigon i bara tan ddiwrnod dolig.