Tag Archives: ottolenghi

Yr ail gacen briodas

8 Gor

20110708-045712.jpg

Mae hi’n arogli fel Nadolig yn y fflat ar hyn o bryd. Na dwi ddim di rhoi’r goeden dolig i fyny yn gynnar, mae genai gacen ffrwythau yn y popty ar gyfer priodas arall diwedd mis nesaf.

Rysait Delia dwi wedi ei ddefnyddio ar gyfer hon unwaith eto. Mae’n gweithio bob tro!

20110708-045812.jpg

Bore ma fe wnes i bigo lawr i Islington i nol anrheg i fy chwaer yng nghyfraith, sydd gobeithio, yn mynd i gael babi y penwythnos yma. Mae un o fy hoff siopau cacennau, Ottolenghi, yn Islington, a dwi methu mynd heibio heb brynnu rhywbeth. A doedd hi ddim gwahanol heddiw. Yr unig broblem yw bod ganddyn nhw gymaint o ddewis dwi byth yn gwybod beth i’w gael. Yn y diwedd fe brynais gacen bricyll a maen hyfryd efo paned!

20110708-050011.jpg

Dyw Ottolenghi ddim yn rhad os ydych chi byth yn pasio un o’u siopau nhw cerwch fewn. Mae nhw hefyd yn gwneud y salads mwyaf gogoneddus!