Tag Archives: siocled

Cookies

10 Gor

Am ryw reswm dwi wedi bod yn gwneud lot o fisgedi yn ddiweddar yn hytrach na chacennau. Efallai gan eu nod nhw’n lot haws a lot cyflymach i’w gwneud. Felly perffaith os ydych chi eisiau rhywbeth melys i’w fwyta ar frys neu os ydych chi’n brin o amser.

Mae’r rysait yma yn gwneud cookies Americanaidd, rhai mawr ‘chewy’, yn llawn siocled neu ffrwythau.

Rysait ar gyfer cookies plaen yw hwn, ond pwy sydd eisiau cookies plaen? Defnyddiwch o fel base ac ychwanegwch unrhyw beth da chi ffansi iddo, boed o’n gnau neu ffrwythau sych neu siocled.

Fe wnes i rai siocled gwyn a cranberries a siocled tywyll a cheirios sych.

Os ydych chi’n gwneud rhai siocled cyfnewidiwch 50g o’r blawd am 50g o bowdr coco

Ond rhybudd bach, mae’r rysait yma yn gwneud llwyth o fisgedi. Felly os nad ydych chi’n porthi’r pum mil, mae’n bosib rhewi’r toes cyn ei goginio. Gwnewch sosej allan o’r hyn sy’n weddill a’i lapio mewn papur greaseproof, a’i roi mewn bag yn y rhewgell. Wedyn pan fyddwch chi eisiau ei ddefnyddio eto torrwch gylchoedd o’r toes a’u coginio yn syth. Efallai y bydd angen eu coginio am ychydig mwy o funudau. Perffaith os mai dim ond un neu ddau o fisgedi da chi eisiau neu os oes yna rywun yn pigo draw amser te yn ddirybudd!

Cynhwysion

225g menyn heb halen
375g siwgr brown golau
50g siwgr caster
3 tsp vanilla extract
2 wy mawr
400g blawd plaen
2 tsp bicarbonate of soda

Dull

1. Curwch y menyn, y ddau siwgr a’r vanilla am 2-3 munud nes ei fod wedi goleuo mewn lliw ac yn ysgafn.

2. Curwch y wyau i mewn i’r gymysgedd un ar y tro.

3. Hidlwch y blawd a’r bicarb a’i gymysgu.

4. Rhowch lond llwy pwdin o’r toes ar baking tray wedi’i leinio gyda phapur greaseproof. Gwnewch yn siwr bod digon o le rhyngddyn nhw achos fe fydden nhw’n gwasgaru cryn dipyn.

5. Coginiwch yn y popty ar 170C / 150C fan am 12-14 munud.

Brownies a Blondies

27 Maw

Mae diwrnod y gyllideb yn un prysur iawn yn y gwaith, felly nos Fawrth fe benderfynais i goginio rhywbeth fyddai’n cadw ni gyd i fynd drwy’r diwrnod hir. A be well na chocolate brownies i roi sugar hit i bawb. Ond gan fod y cariad yn mynnu fy mod i’n gwneud rhai iddo fo hefyd doedd un batch ddim yn mynd i fod yn ddigon. Ond pam gwneud dau o’r un peth pan allwch chi wneud dwy gacen wahanol. Felly fe wnes i Brownies a Blondies – sef brownies efo siocled gwyn! Yn bersonol y rhai siocled gwyn ydi fy hoff rai i, ond maen nhw’n beryg, dwi’n gallu bwyta llawer gormod ar unwaith! Mae’r rhai siocled tywyll yn gyfoethog iawn ac yn reit drwm a gooey, felly mae’n anodd iawn bwyta cymaint, ond maen nhw’n dal yn hynod flasus!

O lyfr yr hummingbird bakery daw rysáit y blondies a dyma fo:

Cynhwysion

150g siocled gwyn

125g menyn heb halen

150g siwgr caster

2 wy

1½ llwy de o vanilla extract

200g blawd plaen

pinsied o halen

80g cnau pecan weid’u torri yn ddarnau

Dull

1. Cynheswch y popty 170°C neu 150°C ffan.

2. Toddwch y siocled a’r menyn mewn bowlen dros sosban o ddŵr berwedig. Peidiwch â defnyddio bowlen blastig fel y gwnaeth ffrind i mi unwaith a gwnewch yn siŵr nad ydw gwaelod y fowlen yn cyfwrdd a’r dŵr.

3. Unwaith mae’r siocled wedi toddi, tynnwch i ffwrdd o’r gwres ac ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu yn dda.

4. Ychwanegwch yr wyau a’r vanilla a chymysgwch yn reit sydyn rhag i’r wyau ddechrau sgramblo!

5. Hidlwch y blawd a’r halen a phlygwch i mewn i’r gymysgedd. Yna ychwanegwch y cnau.

6. Rhowch bapur greasproof ar waelod tun tua 23 x 23 x 5cm a thywalltwch y gymysgedd fewn i’r tun a’i bobi am 35-40 munud.

7. Gadewch i oeri yn y tun, cyn ceisio eu torri.

Nawr am y brownies. Dwi’m yn siŵr o ble ddaeth y rysáit yma, rhywbeth dwi wedi’i weld ar we rhywben siŵr o fod. Ond fel y dywedais i mae’n gwneud brownies gooey iawn a hynod gyfoethog, perffaith fel pwdin efo hufen ia a dweud y gwir. Gan mai’r siocled yw seren y sioe fan hyn, plîs peidiwch â defnyddio rhyw siocled rhad, a pheidiwch byth a defnyddio’r stwff yna maen nhw’n ei alw yn siocled coginio (wir be ydio?). Mae angen i’r siocled fod yn 70% cocoa solids a dwi’n tueddu i ddefnyddio green and blacks, a lwcus i fi roedden nhw ar 3 for 2 yn Sainsburys wythnos diwethaf!

Cynhwysion

300g siwgr caster euraidd
250g menyn
250g siocled (70% cocoa solids)
3 wy mawr ac 1 melynwy ychwanegol
60g blawd plaen
60g powdwr cocoa, eto, y gorau gallwch chi ei ffeindio.
½ llwy de o bowdwr codi

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C neu 160°C ffan.

2. Rhowch y siwgr a’r menyn mewn bowlen a’i gymysgu gyda chwisg electrig tan ei fod yn ysgafn ac yn feddal.

3. Torrwch 200g o’r siocled mewn i ddarnau a’u gosod mewn bowlen dros sosban o ddŵr berwedig a’i doddi. tynnwch oddi ar y gwres unwaith y mae wedi toddi.

4. Torrwch y wyau mewn i fowlen a’u cymysgu gyda fforc, yna ychwanegwch bob yn dipyn at y siwgr a’r menyn, gan sicrhau eich bod chi’n ei gymysgu yn llwyr bob tro.

5. Yna ychwanegwch y siocled wedi toddi a’i blygu yn ofalus gyda llwy fetel neu spatula.

6. Hidlwch y blawd a’r powdwr cocoa a’i blygu i mewn i’r gymysgedd, cyn ychwanegu gweddill y siocled sydd edi cael ei dorri yn ddarnau man.

7. Tywalltwch y gymysgedd i mewn i’r tun – defnyddiwch yr un tun a’r blondies gan gofio rhoi darn o bapur greasproof ar y gwaelod.

8. Coginiwch am 30 munud, ond cadwch olwg arno ar ddiwedd yr amser coginio, oherwydd mae’n bosib y bydd angen ychydig bach mwy. Bydd y brownies wedi codi rhywfaint ond fe ddylai’r canol edrych ychydig yn fwy meddal na’r ochrau. Byddwch yn ofalus i beidio â’u coginio gormod, yn wahanol i gacennau era

ill os rhowch chi skewer yn y canol da chi dal eisiau gweld rhywfaint o’r gymysgedd yn glynnu iddo.

9. Eto efo rhain mae’n rhaid eu gadael i oeri yn y tun, ond byddwch yn ofalus wrth eu torri, mae rhain yn tueddu i fod yn squidgy a crumbly! (be uffar di’r gair Cymraeg am squidgy a crumbly?)