Tag Archives: vanilla

Cupcakes

18 Ebr

Y penwythnos yma oedd y cyfle cyntaf dwi wedi’i gael i wneud cupcakes ers i fi fod ar y cwrs ffab yna ychydig wythnosau yn ôl. Ges i gwpwl o ryseitiau i fynd adref efo fi felly dyma gyfle i drio nhw allan. Nawr dwi wedi sôn o’r blaen am fy ymdrechion i ffeindio’r rysáit perffaith ar gyfer cupcakes vanilla, wel dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio un. Mi oedd pob un yn berffaith!

Nawr y tric ydi i guro’r menyn a’r siwgr am oes. Nawr dwi wastad wedi eu curo am ychydig o funudau, ond na, mae angen eu curo am lot hirach na fysech chi byth yn dychmygu – felly mae cymysgwr trydan neu un llawrydd yn hanfodol (a dyma’r rheswm dwi’n desperate am kitchenaid!)

Hefyd cofiwch fod yn rhaid i’r cynhwysion i gyd fod ar dymheredd stafell cyn dechrau, hynny yw eich menyn, wyau a llaeth.

O ac fe ddywedodd y ddynes ar y cwrs mai’r menyn gorau i’w ddefnyddio o bell ffordd yw lurpak (heb halen wrth gwrs). Nawr tydio’m yn rhad ond odd o ar special offer yn Sainsbury’s ar y penwythnos felly nes i sdocio fyny.

Cynhwysion

190g blawd codi

160g blawd plaen

240g menyn heb halen

450g siwgr caster

4 wy mawr

240ml llaeth

1 tsp vanilla extract

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C neu 160°C ffan. A rhowch 24 cas cupcake (dwi’n defnyddio rhai muffin) yn eich cupcake tray.

2. Gan ddefnyddio cymysgwr trydan, cymysgwch y menyn am 3 munud. Mae 3 munud yn lot hirach nag ydych chi’n ei feddwl felly amserwch o!

3. Nawr ychwanegwch y siwgr ychydig ar y tro, gan gario mlaen i gymysgu. Yna cymysgwch am 4/5 munud arall. Dyma mae’r ryseitiau yn ei olygu pan maen nhw’n dweud ‘cream the butter and sugar until light and fluffy’!

4. Yna ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan gymysgu yn llwyr rhwng pob un.

5. Nawr cymysgwch y ddau flawd a’i roi i un ochr, ac ychwanegwch y vanilla i’r llaeth.

6. Ychwanegwch 1/3 o’r llaeth a vanilla at y menyn a siwgr a’i gymysgu yn dda.

7. Yna hidlwch 1/3 o’r blawd a’i gymysgu, ond gofalwch i beidio â’i gymysgu gormod.

8. Gwnewch hyn ddwywaith eto tan fod poeth wedi’i gymysgu.

9. Nawr mae angen llenwi’r cesys tan eu bod nhw’n 2/3 llawn.

10. Rhowch y cacennau yn y popty a’u coginio am tua 20-25 munud. Dwi’n tueddu i droi nhw rhyw 5 munud cyn y diwedd neu mae un ochr yn tueddu i frownio cyn y llall.

11. Pan maen nhw’n barod fe fydden nhw di dechrau brownio ar y top ac fe fydd skewer yn dod allan yn lan os da chi’n eu procio.

12. gadewch iddyn nhw oeri am ryw ddau funud yn y tun, yna tynnwch nhw allan a’u rhoi ar rack i oeri yn llwyr.

Dyma’r rysáit ar gyfer y butter icing. Unwaith eto mae angen lot mwy o gymysgu – da chi’n gweld rwan pam dwi angen kitchenaid?

250g menyn heb halen

450g siwgr eisin

1 tsp vanilla extract

6 tsp llaeth

Rhowch y menyn, llaeth a vanilla mewn bowlen efo hanner y siwgr eisin a’i gymysgu, dechreuwch yn araf achos mae’r siwgr eisin yn gallu mynd i bobman! Yna ychwanegwch weddill y siwgr eisin a’i gymysgu am 4 munud. Dyma sut da chi’n cael butter icing ysgafn neis.

Ar y pwynt yma gallwch ddefnyddio paste i liwio’r eisin, neu gadewch o’n wyn fel nes i a defnyddio addurniadau lliw.